معاونت های اداره کل استان فارس

معاونت در یک نگاه فرایندهای اداری راهنمای خدمات مناطق نمونه گردشگری

تقویم گردشگری ایران

 • راهنمای ارائه ی خدمات در معاونت سرمایه گذاری
 • آیین نامه های سرمایه گذاری
 • پذیرش و بررسی طرح
 • ثبت تشکل
 • صدور موافقت داصولی و مجوز ایجاد اصلاح
 • پذیرش و بررسی طرح ها ی سرمایه گذاری
 • مدارک مورد نیازبرای بررسی پرونده یارانه سود و کارمزد تسهیلات
 • تقاضای سرمایه گذار برای دریافت یارانه کارمزد سود و کارمزد تسهیلات
 • مدارک مورد نیاز پس از اخذ کلیه مدارک و استعلامها و مجوزها برای اخذ تسهیلات

معاونت در یک نگاه فرایندهای اداری مجوزها و فرم ها رشته های صنایع دستی هنرمندان استان مشاغل خانگی
 • کلیات
 • آموزش
 • رشته های فعال
 • رشته های بومی
 • رشته های غیر بومی
 • جدول رشته ها
 • گالری تصاویر دوره ها
 • معرفی رشته های آموزشی صنایع دستی بخش خصوصی
 • فروشگاه های صنایع دستی
 • نام هنرمندان استان
 • خانه صنایع دستی
 • بازارچه صنایع دستی
 • اتحادیه های صنایع دستی
 • شرکت نعاونی های صنایع دستی
 • صادرات
 • مهر اصالت
 • نشانی سایت مشاغل خانگی
 • مدارک برای گرفتن تسهیلات
 • مجوز مشاغل خانگی
 • فهرست مشاغل خانگی
 • اعطای تسهیلات

معاونت در یک نگاه فرایندهای اداری میراث جهانی در فارس جاذبه های میراث فرهنگی
 1. سایت پاسارگاد
 2. پارسه(تخت جمشید)
 3. باغ ارم
 4. باغ پاسارگاد
 5. منظر ساسانی(شهر گور-کاخ آتشکده-قلعه دختر-کاخ ساسان–نقش برجسته های تنگ چوگان-غار و مجسمه شاپور-شهر بیشاپور)

 • جاذبه های فارس
 • آثار تاریخی فارس
 • محوطه های باستانی
 • ۱-تپه های باستانی
 • ۲-شهرهای باستانی
 • میراث معنوی
 • ۱-امامزاده ها
 • ۲-تکایا و حسینیه ها
 • موزه ها
 • پایگاه ها
 • بافت های تاریخی شهری و روستایی
 • عمارت ها و کاخ ها
 • میراث طبیعی
 • قلعه های تاریخی
 • کاروانسراها

معاونت در یک نگاه فرایندهای اداری مرا کز خدمات گردشگری دفاتر خدمات مسافرتی کمیته های تخصصی گردشگری
 • معرفی و ارتباط بامسئول
 • کمیته های تخصصی گردشگری
 • روستاهای هدف گردشگری
 • گردشگری سلامت
 • گردشگری ورزشی
 • گردشگری روستایی و عشایری
 • واحد آموزش گردشگری
 • بروشورهای گردشگری