وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کشور ۳۸ خدمت و ۱۲۵ زیر خدمت ارائه می دهد.

 

 

 

شناسنامه خدمات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  استان فارس

 


 

m7
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی
m7
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی
m7
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان
m7
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی
m7
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
m7
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
m7
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی
m4
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)
m4
صدور پروانه تولید کارگاهی
m4
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی
m4
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی
m5
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
m5
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
m5
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
m9
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
m9
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان
m9
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
m9
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری