همکاران گرامی توجه داشته باشند که برای هرگونه خدمات پرسنلی در زمان حضور در اداره کل میتوانند از پرتال اداره کل به نشانی ۱۷۲.۱۶.۱۰۹.۵ استفاده نمایند.
مشاهده فیش حقوقی کارکنان (سامانه جدید)
مشاهده فیش حقوقی کارکنان (سامانه قدیم)
مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنان
پست الکترونیک ( برای ارتباط از خارج اداره کل)
سامانه اتوماسیون فایلر+
راهنمای اتوماسیون چارگون
مشاهده سوابق بیمه
درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی
سامانه آموزش کارکنان
فضای ابری من
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید

برای مشاهده کلیک کنید

صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)
صدور پروانه تولید کارگاهی
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید

لیست خدمات ارائه شده معاونت سرمایه گذاریفلوچارت
برای مشاهده کلیک کنید
برای مشاهده کلیک کنید

۸

۱-فرم درخواست صدور موافقت اصولی۲- فرم رسید درخواست متقاضی۳-فرم گزارش کارشناسی موافقت اصولی
۳-۱-  فرم صورتجلسه کمیته فنی سرمایه گذاری استان۴ – فرم موافقت اولیه ۵-فرم اعلام عدم موافقت با درخواست متقاضی
۶-فرم مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده ۷ -فرم استعلام ۸ فرم درخواست نقشه های معماری پروژه
۹-فرم موافقت اصولی و اعلام نقشه جهت ارائه پروانه ساختمانی۱۰-فرم موافقت اصولی         (تمدید نوبت اول)۱۱-فرم موافقت اصولی(تمدید نوبت دوم)
۱۲-فرم موافقت اصولی

(تمدید نوبت سوم)

۱۳-فرم معرفی به شهرداری/بخشداری

/بنیاد مسکن/سازمان همیاری شهرداریها

۱۴ –فرم برنامه زمان بندی اجرای طرح
۱۵-فرم مجوز ایجاد/ اصلاح/ تکمیل تاسیسات گردشگری۱۶-۱-فرم گزارش پیشرفت فیزیکی تأسیسات گردشگری (اقامتی)۱۶-۲-فرم گزارش پیشرفت فیزیکی تاسیسات گردشگری ( رستوران، کمپینگ، خدمات بین راهی و . . .
۱۶-۳-فرم گزارش پیشرفتفیزیکی تاسیسات گردشگری ( تله کابین، مراکز سرگرمی رو باز و  . .۱۶-۴–فرم گزارش پیشرفت فیزیکی تاسیسات گردشگری ( پارک آبی و مراکز سرگرمی سر پوشیده و . . .پیوست۱- شرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه های پیشنهادی
پیوست ۲- مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده در معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاریپیوست ۳-۱- توان سنجی مالی و اقتصادی طرح ها و افرادپیوست ۳-۲- توان سنجی مالی و اقتصادی طرح ها و افراد
تعهدنامه۱فرم ب ۱-۱ (فرم اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری (اشخاص حقیقی)فرم ب ۱-۲ (فرم اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری (اشخاص حقیقی)
پیوست فرم ب ۲

مدارک مورد نیاز فرم های اعتبار سنجی سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی

تعهدنامه۲فرم ب ۲-۱ (فرم اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری (اشخاص حقوقی)
پیوست۴-۱
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی
فرم ب ۲-۲(فرم اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری (اشخاص حقوقی)فرم ب ۲-۳ (فرم اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری (اشخاص حقوقی)
پیوست۴-۲
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی
پیوست۴-۳
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات عدی
پیوست۴-۴
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی
پیوست۴-۵
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی
پیوست۴-۶
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی
پیوست۴-۷
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی
پیوست۴-۸
“آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی

یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی فارس

شماره تلفن ۳۷۳۰۰۵۵۳ و شماره گویای ۱۸۰۱ وشماره تلفن گویای یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور ۰۹۶۶۲


از طریق این شماره تلفن گویا، مردم فرهنگ دوست می توانند به صورت ۲۴ ساعته هر گونه جرم و تخلف علیه میراث فرهنگی از جمله تخریب آثار و بناهای تاریخی ، حفاری غیرمجاز در حریم آثار، محوطه ها و تپه ها ی تاریخی ، قاچاق اشیاء تاریخی- فرهنگی و یا سایر موارد مشکوک را به واحد یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع رسانی نمایند.

یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس نیز از طریق شماره تلفن ۳۷۳۰۰۵۵۳ و شماره گویای ۱۸۰۱ آماده دریافت کلیه گزارشات و اخبار هم استانی ها می باشد.

شرح وظایف

۱- حفاظت از اماکن ، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول سازمان

۲- حفظ نظم و امنیت موزه ها و گنجینه ها ، بناها و مجموعه های تاریخی

۳- انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی ، گردشگران (داخلی و خارجی ) و کشف جرم و دستگیری مجرمین ، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی

۴- انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری

۵- حفاظت و اسکورت محموله های تاریخی و فرهنگی

۶- برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیر مجاز نظیر فلز یاب

۷- همکاری با ناجا و مراجع قضایی در کشف جرایم و اجرای احکام مربوط به میراث فرهنگی

۸- اقدامات لازم در جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی که منجر به خسارت میراث فرهنگی کشور می شود .

۹- نظارت مستمر براجرای صحیح قوانین مربوط به حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی و فرهنگی

۱۰ -حفاظت از گردشگران خارجی و پیگیری امور انتظامی آنان در چهارچوب قوانین ضابطین خاص با نظارت قوه قضائیه و کنترل ناجا

۱۱- اقدامات مؤثردر فرهنگ سازی همراه باجلب مشارکت اجتماعی و مردمی برای حفظ آثار تاریخی و فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی فارس

نشانی:خیابان نصر-ساختمان میراث فرهنگی


فرمانده یگان حفاظت استان فارس

سرهنگ محمدرضا بهمنی نژاد
——————————————–

درخواست امریه و شرایط امریه
متقاضیان محترم درخواست امریه خواهشمنداست پس از تکمیل فرم درخواست ، فرم تکمیل شده به همراه مدارک مطرح شده به آدرس ایمیل yegan@ichto.ir ارسال گردد.