معاونت توسع مدیریت
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
احسان سلطانی

احسان سلطانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان فارس

مدیر دفتر معاونت

آقای مسکوکی-داخلی 300

 • تلفن های مستقیم گویا

  37273248

  37273245

  37273269

 • شماره مستقیم معاونت:37274118
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت

کارشناس پاسخگو

توسعه منابع انسانی و رفاه
 نام و سمت مسئول  داخلی

آقای ضیایی

مسئول امور اداری

 321
 آقای درستکار  319

 آقای ر. زارع

 

 318
خانم محمدی 316
خانم فیروزمند 317
خانم یوسفی 315

آقای حمیده

مسئول رفاه کارکنان

530

زمینه های فعالیت

توسعه منابع انسانی و رفاه

    رییس اداره امور منابع انسانی و پشتیبانی

شرح وظایف :

برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي

كمك به جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص سازمان و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان

كمك به جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، اداره­کل و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن

بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد

بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی اداره­کل

بررسی، تحلیل و اظهار نظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی

ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی، و نظایر آن به مقام مافوق

شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده

اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به کمیته و کمیسیون های ذی ربط

بررسی و مطالعه در خصوص نو آوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثرات تکنولوژی در مدیریت

امور اداری وکارگزینی

شرح وظایف :

 1. نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
 2. تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقا، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
 3. انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
 4. ثبت ورود و خروج پرسنل و رسیدگی به آن
 5. شرکت در جلسات مختلف آموزشی و تصمیم گیری
 6. ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
 7. بررسی، تحلیل و اظهارنظر در خصوص امور اداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
 8. جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی، سازمان و ساختار تشکیلاتی، امور رفاهی و نظایر آن
 9. جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت نیروی انسانی اداره­کل از نظر کمی و کیفی برحسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و.....
 10. تهیه و تدوین برنامه های اجرایی آموزشی دوره های مصوب میراث فرهنگی،گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 11. نیازسنجی آموزشی بخش در سطح استان و ارایه نتایج به سازمان مرکزی
 12. برنامه ریزی و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور اجرای دوره های آموزشی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارچوب طرح های مصوب
 13. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص نحوه اجرای دوره ها و نتایج نظر خواهی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی
 14. همکاری در انجام امور مربوط به برگزاری آزمون توجیهی و جامع
 15. تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به فارغ التحصیلان دوره های آموزشی.