سامانه پیگیری شکایات مردمی

پیگیری شکایت

در صورتیکه قبلا در این سامانه شکایت خود را ثبت نموده‌اید، با استفاده از کد رهگیری خود می‌توانید از آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خود مطلع شوید