فراخوان

جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی مجال تجلی جلوه درهم تنیده فرهنگ و پیشه، و بسیتری است برای به نمایش درآمدن نگاه هنرمندانه و مهارت افرادی که ساختن را مشغله خود کرده اند و با خلق آثار خود، این روایت را برای دیگران بازگو می کنند. 

متقاضیان عزیز تا 13 بهمن ماه سال 1399 فرصت دارند آثار خود را به آدرس اینترنتی جشنواره، Fajr.handicrafts@Gmail.com ارسال کنند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر، به تصویر این فراخوان مراجعه کنید.

فراخوان پنجمین جشنواره فجر

Image