فراخوان عمومی در شهر شیراز

فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار 9پروژه مرمت و احیاء، تجهیز، نگهداری و حق بهره‌برداری خانه‌های تاریخی واقع در شهر شیراز

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان، به اینجا مراجعه کنید.