اماکن تاریخی فارس ۱۶ آبان ماه همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص) تعطیل است

سازمان میراث فرهنگی