فرم ها  "تأسيسات گردشگري واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات مربوطه به شرح زير تأسيس شده يا مي­شوند"    
 فرم1 محوطه ی کمپینگ و کاروان ها 11    (مهمانخانه (هتل 6  اقامتگاه جوانان 1
 فرم 2و3و4  مراکز سرگرمی و تفریحی 12   مهمانپذیر  7  مناطق نمونه گردشگري 2
 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی  13  زائرسرا  8  هتل آپارتمان  3
 اقامتگاه با مالکیت زمانی  14  سفره خانه های سنتی  9  واحد های خدماتی – رفاهی بین راهی  4
 متل  15 پانسیون  10  تفرجگاه  5