بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی : پرونده مشترک مجموعه های “حافظیه، سعدی و خواجوی کرمانی” برای ثبت جهانی پیگیری می شود

سازمان میراث فرهنگی