فرم نظرسنجی ارباب رجوع اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس


جنسیت:

سن:


آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

شهر محل اقامت:

تاریخ مراجعه به تارنما:

خدمت :

نحوه دسترسی به درگاه میراث فرهنگی:

انگیزه استفاده از درگاه میراث فرهنگی (پرتال):

از کدام سرویس های درگاه استفاده می کنید:

نحوه استفاده از سرویس های زیر:
جست و جو
تالار گفت و گواستفاده نکرده امنمی توانم استفاده کنمدر استفاده مشکل خاصی ندارمدر استفاده مشکلاتی دارم
سامانه ها:استفاده نکرده امنمی توانم استفاده کنمدر استفاده مشکل خاصی ندارمدر استفاده مشکلاتی دارم
تماس و مکاتبه با مدیران:استفاده نکرده امنمی توانم استفاده کنمدر استفاده مشکل خاصی ندارمدر استفاده مشکلاتی دارم
علاوه برسرویس ها و اطلاعات آماری، چه نیاز دیگری دارید؟

کیفیت درگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
طراحی گرافیکی درگاه:بسیار خوبخوبقابل قبولضعیفغیرقابل قبول
سرعت دستیابی:بسیار خوبخوبقابل قبولضعیفغیرقابل قبول
نحوه دسترسی به اطلاعات:بسیار خوبخوبقابل قبولضعیفغیرقابل قبول