معاونت در یک نگاهفرایندهای اداری

معاونت در یک نگاهفرایندهای اداریمجوزها و فرم هارشته های صنایع دستیهنرمندان استانمشاغل خانگی

li>صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی (مجوز پروانه تولید انفرادی)

 • کلیات
 • آموزش
 • رشته های فعال
 • رشته های بومی
 • رشته های غیر بومی
 • جدول رشته ها
 • گالری تصاویر دوره ها
 • معرفی رشته های آموزشی صنایع دستی بخش خصوصی
 • فروشگاه های صنایع دستی
 • نام هنرمندان استان
 • خانه صنایع دستی
 • بازارچه صنایع دستی
 • اتحادیه های صنایع دستی
 • شرکت نعاونی های صنایع دستی
 • صادرات
 • مهر اصالت
 • نشانی سایت مشاغل خانگی
 • مدارک برای گرفتن تسهیلات
 • مجوز مشاغل خانگی
 • فهرست مشاغل خانگی
 • اعطای تسهیالت

معاونت در یک نگاهفرایندهای اداری میراث جهانی در فارسجاذبه های میراث فرهنگی

فرم تقاضای ثبت آثار

 • اخبار معاونت
 • تاریخچه میراث فرهنگی
 • مفاهیم و تعاریف کلی
 • اساسنامه میراث فرهنگی
 • ارتباط با معاونت
 • چارت اداری
 • کارکنان
 1. پاسارگاد
 2. پارسه(تخت جمشید)
 3. باغ ارم
 4. باغ پاسارگاد
 5. منظر ساسانی(شهر گور-کاخ آتشکده-قلعه دختر-کاخ ساسان–نقش برجسته های تنگ چوگان-غار و مجسمه شاپور-شهر بیشاپور)

 • جاذبه های فارس
 • آثار تاریخی فارس
 • محوطه های باستانی
 • ۱-تپه های باستانی
 • ۲-شهرهای باستانی
 • میراث معنوی
 • ۱-امامزاده ها
 • ۲-تکایا و حسینیه ها
 • موزه ها
 • پایگاه ها
 • بافت های تاریخی شهری و روستایی
 • عمارت ها و کاخ ها
 • میراث طبیعی
 • قلعه های تاریخی
 • کاروانسراها

معاونت در یک نگاهفرایندهای اداریمرا کز خدمات گردشگریدفاتر خدمات مسافرتیکمیته های تخصصی گردشگری
 • معرفی معاون گردشگری
 • شرح وظایف معاونت گردشگری
 • اخبار معاونت
 • تاریخچه اداره گردشگری
 • مفاهیم و تعاریف کلی
 • اساسنامه گردشگری
 • ارتباط با معاونت
 • چارت اداری
 • کارکنان
 • معرفی و ارتباط بامسئول
 • کمیته های تخصصی گردشگری
 • روستاهای هدف گردشگری
 • گردشگری سلامت
 • گردشگری ورزشی
 • گردشگری روستایی و عشایری
 • واحد آموزش گردشگری
 • بروشورهای گردشگری