تعطیلی اماکن تاریخی فارس در تاسوعا و عاشورای حسینی