تعلیق۳ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس به استناد بند الف ماده  ۳۴ بخش چهارم مقررات اجرایی-انضباطی فعالیت شرکتهای خدمات مسافرتی وجهانگردی “سفرهای خاص اطلس شیراز”، “بالن آبی” و “نوماد گشت” به مدت ۳ ماه  تعلیق شد.

گفتنی است شرکتهای مذکور در طول مدت تعلیق مجاز به  انجام تبلیغات و فروش نبوده و صرفا مجاز به انجام تعهدات پیشین خواهند بود.

بنا براین گزارش، به استناد ماده ۵۳ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی لوتوس در شیراز نیز لغو و یک دفتر به دلیل عدم انعقاد قرارداد و عدم رعایت استاندارد در تورهای های برگزاری خود تذکر دریافت نمود.