تفاهم نامه طرح تهیه نقشه باستان شناسی فارس منعقد شد

مدیر کل میراث فرهنگی فارس از  انعقاد تفاهم نامه ای فی ما بین پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس در راستای طرح تهیه نقشه باستان شناسی استان فارس خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل میرث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس به نقل از مصیب امیری یکی از مهمترین و بنیادی ترین بخش های حفاظت آثار و کاهش آسیبهای ناشی از توسعه به میراث تاریخی- فرهنگی، شناسایی، ثبت و مدیریت اطلاعات مکانی مرتبط با آنهاست.

وی ادامه داد: براین اساس از ابتدای سال ۹۵ طرح تهیه نقشه باستان شناسی استان فارس در اولویت پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفت و از تمامی ظرفیت های استانی و شهرستانی برای رسیدن به این هدف استفاده شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: حاصل این تلاش ساماندهی اطلاعات حدود ۵ هزار اثر تاریخی بود که بیش از نیمی از این آثار در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس افزود: اطلاعات مورد اشاره ساماندهی شده تنها نیمی از داشته های تاریخی-فرهنگی استان بوده و یکی از راههای تسریع شناخت باستان شناسی تمامی مناطق استان و تهیه اطلس آثار تاریخی با همکاری دیگر ارگانهای متولی امر بود.

امیری تصریح کرد: در اسفند ماه ۹۵ طرح تهیه نقشه باستان شناسی استان فارس در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان، مصوب گردید و در تیرماه سال جاری تفاهم نامه همکاری مشترک در طرح تهیه نقشه باستان شناسی استان فارس با پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور منعقد و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۰ بتوان به اهداف این طرح دست یافت.