تور آشناسازی با جاذبه‌های شهرستان داراب ویژه مدیران آژانس های گردشگری استان فارس برگزارشد

سازمان میراث فرهنگی