فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

سنجش دیدگاه (چهارگزینه ای)

ارایه این خدمت رایگان می باشد

بررسی شناسایی و ثبت آثار طبیعی کشور مطابق با دستورالعمل و فرمت مصوب سازمان میراث فرهنگی در سال
۱۳۸۶ به استناد تبصره ماده ۲ قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرائی
تبصره ماده ۲ مصوب هیئت وزیران سال ۱۳۸۴

پرسش های همگانی

پرسش: نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی به چه شکل می باشد؟

پاسخ: با توجه به دستورالعمل تدوین شده و راهنمای تکمیل پرونده که در دستورالعمل لحاظ شده پرونده براحتی قابل تکمیل است.

نام خدمتثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۰


نوع خدمت : خدمت به کسب و کار(G2B)خدمت به شهروندان(G2C)خدمت به ارگانهای دیگر(G2G)

این خدمت تنها در مراحل اطلاع رسانی و ارائه خدمت الکترونیکی است(وبگاه اداره کل میراث فرهنگی فارس)


زمان ارائه خدمت : برای این کار و تکمیل هیچ دوره و بازه زمانی در نظر گرفته نشده و برای تکمیل فرم ها  هیچ محدودیتی وجود ندارد و به صورت انلاین همیشه قابلیت ارسال خواهد داشت.


لینک سامانه ها :                rc.majlis.irمرکز پژوهش های مجلس

                                     www.mrud.irوزارت راه و شهرساز

www.imo.org.ir سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور

                                       www.doe.irسازمان حفاظت محیط زیست

وزارت کشوروزارت علومقوه قضاییهوزارت صنعت ،معدن  و تجارت

فرم شناسایی اولیه و پرونده ثبتی اثر

این خدمت با توجه به حوزه تخصصی برای افراد حقیقی و حقوقی که در این حوزه علاقه مندی دارند و یا متخصص این حوزه باشند قابلیت انجام دارد بخصوص مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در این حوزه فعالیت  دارند.

بررسی شناسایی و ثبت آثار طبیعی کشور مطابق با دستورالعمل و فرمت مصوب سازمان میراث فرهنگی در سال
۱۳۸۶ به استناد تبصره ماده ۲ قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرائی
تبصره ماده ۲ مصوب هیئت وزیران سال ۱۳۸۴ – کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو

 مراحل دریافت خدمت:

پرتال سازمان و سامانه در نظر گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی راهنمای این کار خواهد بود .

مراحل ثبت اثر:

۱-  پیشنهاد اولیه توسط افراد حقیقی یا حقوقی

۲-  مراجعه افراد به سایت میراث فرهنگی و تکمیل فرم درخواست اولیه برای پیشنهاد ثبت اثر

۳-  تکمیل فرم اولیه و ارسال برای بررسی در حوزه ثبت استان

۴-  احراز شایستگی ثبت تأیید اولیه و انجام اقدامات لازم توسط افراد حقیقی یا حقوقی برای تکمیل فرمت پرونده

۵-  نهایی شدن تدوین پرونده و بررسی توسط شورای ثبت وحریم استان

۶-  ارسال به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء ‌میراث معنوی و طبیعی کشور

۷-  دریافت پرونده توسط گروه میراث طبیعی

۸-  بررسی پرونده و در صورت نداشتن نقص در پرونده ارسال به کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی

۹-  طرح درکمیته( پس از تأیید اولیه در کمیته در صورت داشتن نواقص به اداره کل میراث فرهنگی استان مربوطه ارسال خواهد شد)

۱۰-درصورت نداشتن ایراد فنی ثبت پرونده تونسط بالاترین مقام سازمان ابلاغ می­شود

پاسخگوی خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

اداره کل میراث فرهنگی فارس:خیابان مدرس -طبقه دوم-معاونت میراث فرهنگی

خانم ثابت قدم

شماره تلفن مستقیم:۳۷۲۷۳۱۱۷