فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

پرسش متداول:

نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی مورد پرسش می باشد که یک بخش کاملا تخصصی و نیازمند تجربه کافی در عرصه های میدانی دارد.

بررسی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی از حیث ارزشهای ثبت به منظور درج در فهرست آثار ملی غیر منقول

نام خدمت :   ثبت آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی و تعیین حریم آن


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۲


نوع خدمت : خدمت به کسب و کار(G2B) و خدمت به شهروندان(G2C)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری


خدمت الکترونیکی:در مرحله تولید خدمت

نشانی سامانه

پرونده اثر

این خدمت با توجه به حوزه تخصصی برای افراد حقیقی و حقوقی که در این حوزه علاقه مندی دارند و یا متخصص این حوزه باشند قابلیت انجام دارد بخصوص مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در این حوزه فعالیت  دارند.

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام بفرمایید:

پاسخگوی خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس : ۳۲۲۳۵۱۰۳داخلی ۱۱۵

خانم ثابت قدم

نشانی:خانه محتشم-پشت ارگ کریمخان

معاونت میراث فرهنگی