فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

پرسش متداول:

نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی  مورد پرسش همیشگی می باشد که یک بخش کاملا تخصصی و نیازمند تجربه کافی در عرصه های میدانی دارد.

در راستای پایش و دوام آثار می بایست میراث ناملموس ثبت شود

نام خدمت : ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۴


نوع خدمت : خدمت به شهروندان(G2C)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری


خدمت الکترونیکی:در همه مراحل

  1. یک فیلم ده دقیقه ای
  2.  ده قطعه عکس
  3.  تکمیل پرونده

کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران
و آیین نامه اجرائی این قانون

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام بفرمایید:

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس : ۰۲۱-۸۳۵۳۲۱۱۸

ایمیل : bcsic@isti.ir

دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار