فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

سنجش دیدگاه(۴ گزینه ای)

ارایه این خدمت رایگان می باشد

در راستای پایش و دوام آثار می بایست میراث ناملموس ثبت شود

پرسش های همگانی

نحوه تکمیل فرمت تهیه پرونده های میراث طبیعی  مورد پرسش همیشگی می باشد که یک بخش کاملا تخصصی و نیازمند تجربه کافی در عرصه های میدانی دارد.

نام خدمت : ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۶۶۱۰۴


نوع خدمت : خدمت به شهروندان(G2C)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری


خدمت الکترونیکی:در همه مراحل

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس : ۳۷۲۷۳۱۱۷

خانم ثابت قدم

نشانی:خیابان مدرس

معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی فارس