حضور دکتر امیری مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس در شبکه العالم

سازمان میراث فرهنگی