ستاد اقامه نماز میراث فرهنگی فارس شایسته تقدیر ویژه شناخته شد

میراث فرهنگی فارس به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه در سال ۹۶ از سوی ستاد اقامه نماز استان فارس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، با استعانت از الطاف الهی و بهره مندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای توسعه و ترویج  فرهنگ نورانی نماز، هیات نظارت ستاد اقامه نماز استان از طریق بازدیدها و مستندات، نتایج ارزیابی فعالیتهای سال ۹۶ دستگاه های اجرایی را  اعلام نمود.

بنابراین گزارش، در اعلام نتیجه این بررسی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، درزمینه موضوع  اقامه نماز،  عنوان شایسته تقدیر ویژه را از سوی ستاد اقامه نماز استان فارس کسب کرد.