فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

سنجش دیدگاه

ارایه این خدمت رایگان می باشد

 زیر خدمت ها:

۱.صدور موافقتنامه تأسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری

۲. بازبینی مجدد مدارک

۳. ساماندهی مناطق نمونه گردشگری

پرسش های همگانی

معمولا سوالات درخصوص نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذار و مشوق‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه می باشد که مراتب به عنوان مجموعه قوانین و مقررات سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد و مجموعه مذکور در فیلد مربوطه درسامانه الکترونیکی جهت سهولت  ثبت می­گردد.

نام خدمت : صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری


کد خدمت :۱۳۰۷۱۳۸۰۰۰۰


نوع خدمت : خدمت به کسب و کار(G2B)


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری


مدت زمان ارائه خدمت

۳ ماه

برای متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری، خدمات ارائه می­گردد. در وهله اول براساس فراخوان عمومی جهت جلب و جذب سرمایه‌گذار در مناطق نمونه گردشگری توسط استان مربوطه صورت می‌پذیرد و در مرحله بعد واجدین شرایط طبق شاخص‌های مدون در کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرند

برای اشخاص حقیقی شامل کارت ملی، مدارک شناسایی، مدارک احراز اهلیت سرمایه‌گذاری و برای اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه رسمی، مدارک احراز اهلیت سرمایه‌گذاری، لازم به ذکر است مدارک مربوطه در سامانه مربوطه اسکن و ارسال گردد و همجنین سرمایه گذار می تواند مدارک را بطور مراجعه حضوری به اداره کل استان ارائه نماید.

آیین نامه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری و ماده ۸ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی

در ابتدا اطلاع رسانی بر روی پرتال سازمان انجام می­شود و اداره کل استان با برگزاری فراخوان نسبت به جذب متقاضیان سرمایه گذاری اقدام می نماید و پس از بررسی، تقاضای سرمایه‌گذاری در کمیته ارزیابی با انتخاب بالاترین امتیاز، بر اساس شاخص های تدوین شده مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند. و پس از آن طرح توجیه فنی و اقتصادی توسط سرمایه گذار مربوطه تهیه و پس از تصویب در کمیته مربوطه، موافقتنامه تأسیس توسط اداره کل استان صادر می­گردد. و از آن پس سرمایه‌گذار نسبت به انجام مطالعه طرح جامع توسط مشاور ذیصلاح طبق شرح خدمات مصوب دفتر مناطق نمونه اقدام و همزمان نسبت به اخذ استعلامات ۱۲ گانه مربوط به واگذاری اراضی و دستگاه های زیرساختی و سایر دستگاه­های اجرایی ذیربط اقدام می نماید و طرح مذکور پس از بررسی در اداره کل استان در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری به انضمام نقشه های اجرایی با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرایی ذیربط و با اخذ تأییدیه ارزیابی زیست محیطی مورد بررسی و تصویب جهت شروع عملیات اجرایی قرار می­­گیرد که پس از اعلام توسط اداره کل استان به سرمایه گذارمربوطه، نسبت به اخذ پروانه ساخت از مرجع درخواست کننده اقدام و سرمایه گذار براساس زمان‌بندی طرح جامع مصوب ، شروع  به عملیات اجرایی می‌نماید.

راهنما می تواند شامل سامانه الکترونیکی و یا بصورت مراجعه حضوری صورت پذیرد که در حال حاضر بصورت مراجعه حضوری از سوی متقاضیان سرمایه گذاری به ادارات کل استانی صورت می پذیرد. و همچنین متقاضیان می توانند از سوی ستاد به ادارات کل استانی جهت انجام مراحل فرایندهای قانونی معرفی شوند.

ارتباط با مسئول خدمت

معاونت سرمایه گذاری

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی فارس

ساختمان مرکزی -بولوار مدرس

آقای شاه امیری