علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی : احساس مسئولیت برای برگرداندن سرمایه های فرهنگی کشور قابل تقدیر است

سازمان میراث فرهنگی