فرم نظرسنجی از نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس
با تکمیل دقیق فرم زیر ما را در ارائه خدمت شایسته تر یاری فرمایید.

نام واحد درخواست خدمت:

تاریخ مراجعه به اداره کل استان فارس:

خدمت درخواستی :

۱- اطلاع رسانی و راهنمایی به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست :
۲- میزان رضایت از نحوه خدمات به صورت الکترونیکی :
درصورت نارضایتی علت آن را شرح دهید :
۳-انحام خدمت مورد نظر شما سریع، به موقع و درموعد مقرر :
۴- نظر کلی خود را در مورد کیفیت خدمات ارائه شده بنویسید :
۵- رضایت از نحوه پیگیری شکایات و درخواست های خود و نحوه ارائه نتیجه آن :شماره تماس: