فلوچارت

درباره خدمت

اطلاعات خدمت

پرسش های مربوط:

۱- چه نوع آثاری توسط سازمان خریداری می شود،اشیاء فرهنگی،تاریخی مجاز شامل نسخ خطی،فرش،منسوجات،نقاشی، مینیاتور

،قلمدان و بر اساس نیاز موزه ها و مخازن کشور اقدام می گردد.

۲- آیا اشیای زیرخاکی(حاصل از حفاری)نظیر سکه،مجسمه و پیکره ها و آثر متعلق به دوره های پیش از تاریخ یا دوران تاریخی نیز خریداری می گردد؟خیر،خرید آثار تاریخی،فرهنگی حاصل از کاوش های مجاز و غیرمجاز ممنوع می باشد.

۳- درب،قطعات گچ بری یا کاشی کاری متعلق به بناها قابل خریداری است؟خیر،عناصر وابسته به تزیینات معماری ممنوع می باشد.

نام خدمت : فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان


کد خدمت :۱۷۰۲۱۳۷۲۰۰۰


نوع خدمت : خدمت به کسب و کار(G2B)و خدمت به دیگر دستگاه های دولتیG2Gو خدمت شهروندان G2C


زمان ارائه خدمت : ساعات اداری: تمام هفته روزه های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷.۳۰تا ۱۴.۳۰ و روز پنجشنبه از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ به غیر از روزهای جمعه و تعطیلات رسمی


زمان تحویل درخواست:کلیه درخواست ها پس از ثبت در سامانه مذکور توسط کارشناسان ستادی ارزیابی و در صورت تایید اولیه جهت خرید،نسبت به تعیین زمان جلسه هیات کارشناسی به منظور رویت اثر و ارزش گذاری اقدام می گردد.

این خدمت شامل تمامی عموم دارندگان اشیاء تاریخی،فرهنگی مجاز می باشد.

۱- در زمان ثبت درخواست از سوی متقاضی نامه درخواست به همراه تصاویر اشیاء آپلود شود.

۲- هنگام تایید آثار جهت خرید توسط سازمان و ارزیابی ریالی آنها و پس از اعلام قیمت کارشناسی توسط هیات عالی کارشناسی می بایست مدارک زیر جهت دریافت مبلغ تعیین شده به ذیحسابی سازمان توسط متقاضی آپلود شود.

۱-۲:کپی کارت ملی

۲-۲:شماره حساب شبا

مراجعه به سایت جام

تکمیل فرم تقاضا

پیگیری پرونده از طریق سامانه مزبور

ارسال اصل مدارک درخواستی مورد نیاز اداره کل موزه ها (در صورت تایید خرید)

 مراحل درخواست خدمت:

مرحله اول:ثبت درخواست از طریق سامانه به صورت حضوری به سازمان ستاد

مرحله دوم:کارشناسی اولیه آثار توسط کارشناسان ستاد و تعیین تایید اولیه جهت خرید

مرحله سوم:تعیین زمان جلسه هیات کارشناسی به منظور بازدید و ارزیابی ریالی آثار

مراحل تحویل خدمت:

۱- ثبت درخواست از طریق سامانه

۲- ارسال درخواست از طریق فاکس و ارسال درخواست به آدرس پستی سازمان

۳- تحویل درخواست به صورت حضوری

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام بفرمایید:

ارتباط با مسئول خدمت

شماره تماس : ۰۷۱۳۲۲۳۵۱۰۵ داخلی ۱۱۶

کارشناس:خانم زحمت کشان

محل مراجعه به کارشناس:خانه محتشم(خیابان تختی)