راهبرد مشارکت الکترونیک

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در راستای اجرای ماده تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان"حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و و فرایندهای اداری"راهبرد مشارکت شهروندان را به شرح زیر اعلام می دارد:

1- اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی فارس تلاش مینماید برخی از مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی    را از طریق تارنمای خود به نشانی farschto.ir در معرض نقد عموم قرار ‌دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ودر نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ مجدد آن اقدام می‌نماید.

2-بسترهای ارتباطی به منظورارائه گزارش ها و،اطلاعات و دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات و شکایات عبارتند از:پورتال خدمات الکترونیک اداره کل به نشانی:

farschto.ir/شکایات-مردمی/مشارکت-الکترونیکی

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
تلفن خود را همراه با کد شهرستان به شکل روبرو وارد نمایید: 071xxxxxxxx
عنوان شکایت را وارد نمایید

0/350

شرح شکایت خود را وارد نمایید
نامعتبر
کد ملی را بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
تلفن همراه خود را بدون فاصله یا خط تیره به شکل روبرو وارد نمایید: 091xxxxxxxx
Invalid Input
نامعتبر
حداکثر حجم مجاز 5 مگابایت، فایل های مجاز: xls, xlsx, doc, docx, txt, pdf, jpg, png