ورود نمادین کاروان اهلبیت به کربلا همراه با چاوش خوانی محرم شهرستان اقلید

سازمان میراث فرهنگی