خدمات پرسنلی


اطلاعیه امور اداری،واحد حضور و غیاب:

به آگاهی آن دسته از همکاران گرامی که از بخشنامه دولتی دورکاری استفاده مینمایند،میرسانیم که  از امروز در بخش درخواست های مرخصی و ماموریت گزینه بخشنامه دولتی را وارد کرده و روزهای دورکاری خود را ثبت نمایند. 

سامانه های دور کاری

فیش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی

فیش حقوقی جدید آروین

فیش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی

فیش حقوقی قدیم

مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنان

ورودبه سامانه مشاهده گزارش وضعیت حضور وغیاب و ثبت مرخصی -ماموریت کارکنان

درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی

راهنمای استفاده از سامانه درخواست و ثبت ماموریت -مرخصی و مشاهده حضور-غیاب

پست الکترونیک (ایمیل اداری)

پست الکترونیک (ایمیل اداری)

مشاهده سوابق بیمه

مشاهده سوابق بیمه

سامانه آموزش کارکنان

سامانه آموزش کارکنان

ورود به سامانه فیش حقوقی


اطلاعیه امور اداری،واحد حقوق و دستمزد:

به آگاهی همکاران گرامی میرسانیم که  در زمان حضور در اداره کل برای دیدن فیش حقوقی خود از پرتال my.portal استفاده نمایند.

 

حکم کارگزینی

ورود به سامانه جامع اداری و مالی

ورود به اتوماسیون اداری دیدگاه

ورود به اتوماسیون اداری دیدگاه

سامانه اتوماسیون فایلر+

سامانه اتوماسیون اداری فایلر+

راهنمای اتوماسیون اداری دیدگاه

راهنمای اتوماسیون اداری دیدگاه

فضای ابری امن

فضای ابری امن

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.