پیام دکتر مصیب امیری مدیر کل میرث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد ماه مصادف با روز خبرنگار

سازمان میراث فرهنگی