۱۲۱ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال در سطح استان فارس در دست ساخت است

سازمان میراث فرهنگی