مدیر کل میراث فرهنگی فارس از پیشرفت مرمتی ۳ خانه  تاریخی در بافت تاریخی- فرهنگی شیراز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، “سنگ سیاه” یکی از محله‌های قدیم شیراز است که آثار و اماکن تاریخی بسیاری در این منطقه وجود دارد. این گذر در بافت تاریخی- فرهنگی شیراز واقع شده است که طی سالهای اخیر از نظر مرمتی و سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است.

مصیب امیری مدیر کل میراث فرهنگی فارس با بیان مرمت این۳ خانه تاریخی گفت: خانه‌های محمدی‌نژاد و احمدزاده، تصمیم حقیقی و علمدار این ۳ بنای مرمتی هستند که مرمت آنها همچنان ادامه دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: خانه محمدی نژاد و احمدزاده که مالک شخصی دارد و به ثبت میراث فرهنگی رسیده است با اعتبار ۳۰۰  میلیون ریالی و برای نخستین بار مرمت می‌شود که این بودجه تنها برای پشت بام و شیرسرهای یکی از ضلع‌های بنا در نظر گرفته شده است و حدود ۱۵ روز دیگر مرمت آن به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین با اعلام در نظر گرفتن همین میزان اعتبار مشابه برای مرمت خانه تصمیم حقیقی عنوان کرد: این خانه قبلا توسط مالک به صورت غیر اصولی مرمت شده بود که مالک جدید آن تقاضای مرمت اصولی این بنا توسط میراث فرهنگی استان نمود و در بخش ازاره های سنگی، نماهای آسیب دیده حیاط و اورسی ها  با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی دردست مرمت است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان از اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیون ریالی برای مرمت خانه علمدار در منطقه بافت تاریخی شیراز نیز خبر داد و اضافه کرد: مرمت این خانه برای نخستین بار صورت می گیرد و تا کنون پشت بام و شیرسرهای آن و اجرای مجدد پشت بام به اتمام رسیده است و در دیگر قسمتها دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی است.

وی اکثر خانه های تاریخی بافت را نیازمند مرمت و احیاء دانست و خاطر نشان کرد: بافت تاریخی مرکز پویای گردشگری شهر است که با مرمت، احیا و تغییر کاربری بناهای آن به موزه و یا تاسیسات گردشگری، می توان توجه سرمایه گذارن به بافت تاریخی را جلب و امنیت و رشد گردشگری را در بافت گسترش داد.