گاهنامه مردادماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸مرداد

روز
بزرگداشت
شیخ شهاب دین
سهروردی

 

۷مرداد

روز تجلیل از
امامزادگان
و بقاع
متبرکه-

جشن مردادگان

 

۶مرداد

روز ترویج
آموزش های
فنی و حرفه ای

 

۵مرداد

سالروز
عملیات
افتخارآفرین
مرصاد۱۳۶۷

 

۳
مرداد

ولادت امام
رضا(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴مرداد

روز
صدور فرمان
مشروطه

(۱۲۸۵)

 

۱۴مرداد
روز
حقوق بشر
اسلامی

 

۱۲ مرداد
روز
فرهنگ
پهلوانی و
ورزش
زورخانه ای

 

۹ مرداد
روز
اهدای خون

 

۸ مرداد
روز
بزرگداشت
حضرت
احمدابن
موسی حضرت
شاهچراغ
علیه السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲مرداد
روز
تشکل ها و
مشارکت های
اجتماعی

 

۲۱مرداد
شهادت
امام محمد
نقی علیه
اسلام(جوادالائمه)

 

۲۱مرداد
روز
حمایت از
صنایع کوچک

 

۱۷مرداد
روز
خبرنگار

 

۱۶ مرداد
روز
تشکیل جهاد
دانشگاهی(۱۳۵۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۸
مرداد

سالروز
فاجعه رکس
آبادان

 

۲۸مرداد

شهادت امام
محمدباقر(ع)

 

۲۶مرداد
آغاز
بازگشت
آزادگان
سرفرازبه
میهن (۱۳۶۹)

 

۲۳مرداد

روز
مقاومت
اسلامی

 

۲۲مرداد

روز جهانی چپ
دست ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۱مرداد

عیدسعیدقربان

 

۳۰مرداد

بزرگداشت
علامه مجلسی

 

۳۰
مرداد

روزجهانی
مسجد

 

۳۰
مرداد

روزعرفه

 

۲۸
مرداد

سالروز
کودتای۲۸
مرداد۱۳۳۲