کد: 0-70-ف ر-61

 
اطلاع رسانی مراحل انجام کار

اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات دستگاه: اداره کل میراث فرهنگی          نام معاونت: گردشگری              نام واحد :7

نام فرایند انجام کار: تمدید پروانه بهره برداری مراکز اقامتی و پذیرایی

 

مسئول اجرایی هر مرحله و شماره تماس

شرایط موردنیاز :

مدارک مورد نیاز:

دانلود فرم ها ی مورد استفاده

تکمیل و ارسال فرم های الکترونیکی

تعداد مراحل انجام کار

شرح  کلی مراحل انجام کار

زمان انجام هر مرحله از کار

ــ

-    کپی آخرین پروانه بهره برداری

-    یک قطعه عکس 4×3

-    فرم آخرین بازدید از واحد

 

مرحله 1

ارائه درخواست متقاضی جهت تمدید پروانه و دستور معاونت جهت ارجاع به کارشناسان

همان روز

معاون گردشگری

2240203

دانلود فرم های مرحله 1

 

مرحله 2

تحویل و تکمیل مدارک مورد نیاز

همان روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 2

 

مرحله 3

تمدید پروانه متقاضی

7-5 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 4

 

 

 

دانلود فرم های مرحله 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود نمودار گردش کار

(براساس رعایت اصول استاندارد)

آدرس دقیق: نشانی محل، شماره ساختمان، عنوان واحد، شماره اتاق و ساعت مراجعه

دانلود قوانین و مقررات مربوط به فرآیند(قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها)

 

 

شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه فرآیند و خدمت به ارباب رجوع:

1- مراجعه حضوری   2- استفاده از تابلوهای مختلف اعلانات در دستگاه   3- تدوین کتب راهنمای م راجعین 4- تلفن گویا 5- استفاده از شبکه های رادیو و تلویزیون  6- تهیه بروشورهای تبلیغاتی  7- استفاده از جراید  8- سی دی های نرم افزاری  9- سیستم پیامک SMS  10- استفاده از شبکه های اطلاع رسانی وب سایت 11- استفاده از وب کیوسک اطلاع رسانی  12- استفاده از بنرهای تبلیغاتی  13- گیشه های خدمات  14- پست الکترونیک

دستگاه یا دستگاههای مرتبط با این خدمت: