کد: 0-70-ف ر-61

 
اطلاع رسانی مراحل انجام کار

اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات دستگاه: اداره کل میراث فرهنگی          نام معاونت: گردشگری              نام واحد :7

نام فرایند انجام کار: صدور کارت مدیریت مراکز اقامتی و پذیرایی

 

مسئول اجرایی هر مرحله و شماره تماس

شرایط موردنیاز :

مدارک مورد نیاز:

دانلود فرم ها ی مورد استفاده

تکمیل و ارسال فرم های الکترونیکی

تعداد مراحل انجام کار

شرح  کلی مراحل انجام کار

زمان انجام هر مرحله از کار

1-    تابعیت جمهوری اسلامی

2-    حداقل سن 25 سال

3-  به تناسب درجه واحد درحد لزوم به یکی از زبان های خارجه تسلط داشته باشد

 

1ـ معرفی نامه بهره بردار

2ـ نامه سابقه کار از صنف مربوطه

3ـ کپی آخرین مدرک تحصیلی

4ـ کپی کارت پایان خدمت

5ـ کپی کارت ملی

6ـ کپی دوره های آموزشی گذرانده

7ـ کپی آخرین پروانه بهره برداری واحد

8ـ کپی تمام صفحات شناسنامه

9ـ کپی کارت مدیریت قبلی

10ـ 2 قطعه عکس 3×4

مرحله 1

معرفی مدیر واجد الشرایط توسط بهره بردار واحد و دستور معاونت جهت ارجاع به کارشناسان

همان روز

معاون گردشگری

2240203

دانلود فرم های مرحله 1

 

مرحله 2

تحویل و تکمیل مدارک لازم

همان روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 2

 

مرحله 3

صدور نامه های استعلام(تشخیص هویت، عدم اعتیاد، اداره اماکن)

2-1 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 4

معرفی به اداره حراست اداره کل

2-1 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 5

صدور کارت مدیریت

7-5 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود نمودار گردش کار

(براساس رعایت اصول استاندارد)

آدرس دقیق: نشانی محل، شماره ساختمان، عنوان واحد، شماره اتاق و ساعت مراجعه

دانلود قوانین و مقررات مربوط به فرآیند(قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها)

 

 

شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه فرآیند و خدمت به ارباب رجوع:

1- مراجعه حضوری   2- استفاده از تابلوهای مختلف اعلانات در دستگاه   3- تدوین کتب راهنمای م راجعین 4- تلفن گویا 5- استفاده از شبکه های رادیو و تلویزیون  6- تهیه بروشورهای تبلیغاتی  7- استفاده از جراید  8- سی دی های نرم افزاری  9- سیستم پیامک SMS  10- استفاده از شبکه های اطلاع رسانی وب سایت 11- استفاده از وب کیوسک اطلاع رسانی  12- استفاده از بنرهای تبلیغاتی  13- گیشه های خدمات  14- پست الکترونیک

دستگاه یا دستگاههای مرتبط با این خدمت: