کد: 0-70-ف ر-61

 

کد: 0-70-ف ر-61

 
اطلاع رسانی مراحل انجام کار

اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات دستگاه: اداره کل میراث فرهنگی          نام معاونت: گردشگری              نام واحد :7

نام فرایند انجام کار: صدور مجوز بند«ب» دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

مسئول اجرایی هر مرحله و شماره تماس

شرایط موردنیاز:

مدارک مورد نیاز:

دانلود فرم ها ی مورد استفاده

تکمیل و ارسال فرم های الکترونیکی

تعدادمراحل انجام کار

شرح  کلی مراحل انجام کار

زمان انجام هر مرحله از کار

1- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

2ـ داشتن حداقل 3 سال سابقه کار با تأیید بیمه

3ـ عدم ا شتغال

4ـ حداقل 25 سال سن

 

1ـ تکمیل فرم مشخصات فردی

2ـ تقاضانامه صدور پروانه بهره برداری بند«ب»

3ـ آگهی ثبت روزنامه رسمی و آخرین تغییرات

4ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه

6ـ تصویر کارت ملی پشت و رو

7ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

8ـ تعهدنامه عدم اشتغال

9ـ جوابیه استعلام ها

10ـ عکس 4×3

11ـ مدارک مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با موضوع به انضمام قرداد با شرکت با تاریخ معتبر

مدارک بعد از تأیید:

1ـ اظهارنامه رسمی شرکت

2ـ اساسنامه شرکت

3ـ تصویر صورتجلسه کمیته فنی

4ـ ضمانت نامه بانکی

5ـ سند مالکیت، اجاره نامه محضری

6ـ معرفی مدیر فنی واجد شرایط

7ـ فرم تأیید مکان

8ـ فرم پیشنهاد اسامی دفتر

مرحله 1

تشکیل پرونده متقاضی در انجمن صنفی دفاتر

10 روز

کارشناسان دفتر انجمن صنفی93-2336073

دانلود فرم های مرحله 1

 

مرحله 2

ارائه پرونده به معاونت گردشگری دستور معاونت جهت ارجاع به کارشناس

همان روز

آقای حکمت نیا، خانم کشاورز، 2244067

دانلود فرم های مرحله 2

 

مرحله 3

معرفی متقاضی جهت حضور در کمیته فنی

یک تا دو ماه

آقای حکمت نیا، خانم کشاورز، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 4

صدور نامه های استعلام 3 گانه(تشخیص هویت، عدم اعتیاد، اداره اماکن)

2-1 روز

آقای حکمت نیا، خانم کشاورز، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 5

صدور نامه ضمانت نامه بانکی

2-1 روز

آقای حکمت نیا، خانم کشاورز، 2244067

 

 

 

صدور نامه معرفی به اداره دارایی جهت معافیت مالیاتی

2-1 روز

آقای حکمت نیا، خانم کشاورز، 2244067

 

 

 

رسیدگی به شکایات

دو هفته تا یکماه

آقای حکمت نیا، خانم کشاورز، 2244067

 

 

دانلود نمودار گردش کار

(براساس رعایت اصول استاندارد)

آدرس دقیق: نشانی محل، شماره ساختمان، عنوان واحد، شماره اتاق و ساعت مراجعه

دانلود قوانین و مقررات مربوط به فرآیند(قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها)

 

 

شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه فرآیند و خدمت به ارباب رجوع:

1- مراجعه حضوری   2- استفاده از تابلوهای مختلف اعلانات در دستگاه   3- تدوین کتب راهنمای م راجعین 4- تلفن گویا 5- استفاده از شبکه های رادیو و تلویزیون  6- تهیه بروشورهای تبلیغاتی  7- استفاده از جراید  8- سی دی های نرم افزاری  9- سیستم پیامک SMS  10- استفاده از شبکه های اطلاع رسانی وب سایت 11- استفاده از وب کیوسک اطلاع رسانی  12- استفاده از بنرهای تبلیغاتی  13- گیشه های خدمات  14- پست الکترونیک

دستگاه یا دستگاههای مرتبط با این خدمت: