اطلاع رسانی مراحل انجام کار

کد: 0-70-ف ر-61

 
اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات دستگاه: اداره کل میراث فرهنگی          نام معاونت: گردشگری                     نام واحد :7

نام فرایند انجام کار: صدور کارت راهنمای گردشگری

 

مسئول اجرایی هر مرحله و شماره تماس

شرایط موردنیاز :

مدارک مورد نیاز:

دانلود فرم ها ی مورد استفاده

تکمیل و ارسال فرم های الکترونیکی

تعداد مراحل انجام کار

شرح  کلی مراحل انجام کار

زمان انجام هر مرحله از کار

1-گذراندن دوره راهنما در یکی از موسسات معتبر تحت پوشش اداره کل

2- تسلط به حداقل یک زبان خارجی

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

2-  تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر

3- تصویر کارت ملی

4- تصویر کارت پایان خدمت

5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6ـ اصل و تصویر گواهینامه دوره یا معرفی نامه

7- 6 قطعه عکس 4×3

تمام کپی ها 2 سری و برابر اصل شده باشد.

مرحله 1

تایید گواهینامه یا معرفی نامه دوره راهنما

همان روز

مسئول آموزش خانم شجاعی

2244065

دانلود فرم های مرحله 1

 

مرحله 2

درخواست صدور کارت از متقاضی و تکمیل پرونده

همان روز

خانم فیروزمند 2244068

دانلود فرم های مرحله 2

 

مرحله 3

معرفی به اداره حراست جهت انجام استعلام

همان روز

خانم فیروزمند 2244068

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 4

صدور نامه های استعلام دوگانه(تشخیص هویت، عدم اعتیاد) بعد از تایید حراست

2-1 روز

خانم فیروزمند 2244068

دانلود فرم های مرحله 3

 

مرحله 5

معرفی به دفتر هماهنگی جهت صدور کارت بعد از جوابیه تمام استعلامات

روزهای فرد ساعت 12-8

خانم فیروزمند 2244068

 

 

مرحله 6

صدور کارت راهنما و تحویل فرم های گزارش

روزهای فرد ساعت 12-8

آقای حیدری(دفتر هماهنگی)2230301

 

 

 

 

دانلود نمودار گردش کار

(براساس رعایت اصول استاندارد)

آدرس دقیق: نشانی محل، شماره ساختمان، عنوان واحد، شماره اتاق و ساعت مراجعه

آقای حیدری(مسئول دفتر هماهنگی)

دانلود قوانین و مقررات مربوط به فرآیند(قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها)

 

 

شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه فرآیند و خدمت به ارباب رجوع:

1- مراجعه حضوری   2- استفاده از تابلوهای مختلف اعلانات در دستگاه   3- تدوین کتب راهنمای م راجعین 4- تلفن گویا 5- استفاده از شبکه های رادیو و تلویزیون  6- تهیه بروشورهای تبلیغاتی  7- استفاده از جراید  8- سی دی های نرم افزاری  9- سیستم پیامک SMS  10- استفاده از شبکه های اطلاع رسانی وب سایت 11- استفاده از وب کیوسک اطلاع رسانی  12- استفاده از بنرهای تبلیغاتی  13- گیشه های خدمات  14- پست الکترونیک

دستگاه یا دستگاههای مرتبط با این خدمت: