کد: 0-70-ف ر-61

 
اطلاع رسانی مراحل انجام کار

 

اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات دستگاه: اداره کل میراث فرهنگی          نام معاونت: گردشگری              نام واحد :7

نام فرایند انجام کار: صدور پروانه بهره برداری مراکز اقامتی و پذیرایی

 

مسئول اجرایی هر مرحله و شماره تماس

شرایط موردنیاز :

مدارک مورد نیاز:

دانلود فرم ها ی مورد استفاده

تکمیل و ارسال فرم های الکترونیکی

 

تعداد مراحل انجام کار

شرح  کلی مراحل انجام کار

زمان انجام هر مرحله از کار

 

1ـ موافقت و معرفی معاونت سرمایه گذاری و طرح ها

2ـ جوابیه استعلام های لازم

1- اسناد مالکیت

2- کپی تمام صفحات شناسنامه(مالک یا مالکین)

3- کپی کارت ملی

4- کپی کارت پایان خدمت

5- در صورت شرکتی بودن کپی اساسنامه شرکت

(کلیه مدارک بایستی برابر با اصل شده باشد)

 

 

 

 

مرحله 1

تحویل مدارک و تکمیل پرونده

همان روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 1

 

 

مرحله 2

صدور نامه های استعلام(تشخیص هویت، عدم اعتیاد، اداره اماکن)

2-1 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 2

 

 

مرحله 3

معرفی متقاضی به تشکل صنفی

2-1 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

 

مرحله 4

صدور پروانه بهره برداری

5-1 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

دانلود فرم های مرحله 3

 

 

 

درخواست نامه جهت صنعتی شدن تعرفه های آب، برق،گاز واحد

2-1 روز

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

 

 

 

 

بررسی شکایاتی که روزانه از ارائه خدمات واحدهای اقامتی وپذیرایی ارسال می شود

48 ساعته

آقای بازیار، خانم ادهمی، 2244067

 

 

 

دانلود نمودار گردش کار

(براساس رعایت اصول استاندارد)

آدرس دقیق: نشانی محل، شماره ساختمان، عنوان واحد، شماره اتاق و ساعت مراجعه

دانلود قوانین و مقررات مربوط به فرآیند(قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها)

 

شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه فرآیند و خدمت به ارباب رجوع:

1- مراجعه حضوری   2- استفاده از تابلوهای مختلف اعلانات در دستگاه   3- تدوین کتب راهنمای م راجعین 4- تلفن گویا 5- استفاده از شبکه های رادیو و تلویزیون  6- تهیه بروشورهای تبلیغاتی  7- استفاده از جراید  8- سی دی های نرم افزاری  9- سیستم پیامک SMS  10- استفاده از شبکه های اطلاع رسانی وب سایت 11- استفاده از وب کیوسک اطلاع رسانی  12- استفاده از بنرهای تبلیغاتی  13- گیشه های خدمات  14- پست الکترونیک

 

 

دستگاه یا دستگاههای مرتبط با این خدمت: