شناسنامه آب انبارهای ثبت شده ی میراث فرهنگی
۱

آب انبار حاج آقا رضا :

دوره تاریخی: صفوی

آدرس : شهرجهرم – جنوب غربی شهر جهرم

۲

آب انبار حاجی محمد اسماعیل:

دوره تاریخی: صفوی

آدرس:شهرستان لارستان-شهرخنج-خ.رودخانه میرشریف-جنب آب-انبارکله

۳

آب انبار ده کهنه کمارج:

دوره تاریخی:۵ و ۷ ه ق

آدرس:شهرستان کازرون-بخش خشت و کنارتخته-شرق روستای کمارج ده کهنه

۴

آب انبار سید بابا بزرگ ۲:

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس:شهرستان لارستان–بخش مرکزی-شهر خور-منطقه پدز

۵

آب انبار شیخ خنج:

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس:شهرستان لارستان–بخش خنج-خ.بازار

۶

آب انبار نصراله کوریچان:

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شهرستان لارستان – بخش مرکزی – شهرقدیم لار – خ مدرس جنوبی – محله کوریچان

۷

آب انبار آرد فروشان:

دوره تاریخی: صفوی

آدرس : شهرستان لارستان – بخش مرکزی – شهر قدیم لار – خ شمالی بازار قیصریه

 

 

۸

آب انبار آقا:

دوره تاریخی: صفوی

آدرس : شهرستان لارستان – شهر قدیم لار – مجاور بقعه میرعلی بن حسین

 

۹

آب انبار اوز:

دوره تاریخی: آخر صفوی

آدرس : شهرستان لارستان – بخش اوز – شهر اوز

۱۰

آب انبار بازار کهنه:

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس:شهرستان لارستان- شهر قدیم-بخش مرکزی-فلکه مدرس

۱۱

آب انبار باغ نشاط :

دوره تاریخی: قاجاری
آدرس:شهرستان لارستان- شهر قدیم-بخش مرکزی-

پشت اداره پست و بانک مرکزی

۱۲

آب انبار باغچه شیخ :

دوره تاریخی: صفوی

آدرس:شهرستان لارستان- شهر قدیم-بخش مرکزی-محله کوریچان – محله باغچه شیخ – بعد از ساباط

۱۳

آب انباروکیل:

دوره تاریخی: زندی

آدرس:شهرستان شیراز- پشت ارگ کریم خان

۱۴

آب انبار پیر غیب:

دوره تاریخی: صفوی

آدرس : شهرستان لارستان – بخش مرکزی – شهر لار – خ حاج غفوری – محله پیر غیب