آثار ثبتی استان

 

ردیف

نام اثر

نام شهرستان

تاریخ ثبت

قدمت اثر

آدرس

کاربری

وضعیت

۱

حسینیه قوام

شیراز

۱۳۵۱/۰۴/۱۳

قرن۱۳(۱۲۷۱ه.ق)

شهر شیراز – بافت قدیم شیراز – خیابان لطفعلی خان زند

حسینیه

ملی

۲

خانه دخانچی

شیراز

۱۳۷۶/۰۹/۱۶

قاجاری

شهر شیراز – بافت قدیم شیراز -پشت بازار وکیل- کوچه توتونچیان

خانه

ملی

۳

خانه اسدی لاری-منزل نصیرالسادات

شیراز

۱۳۷۷/۰۷/۱۲

قاجاری

شهر شیراز – بافت قدیم شیراز- سه راه نمازی -کوچه بی بی دختران- پلاک ۱۰

خانه

استانی

۴

خانه شفا(صارم السلطان)

شیراز

۱۳۷۷/۱۰/۲۷

قاجاری

شهر شیراز – بافت قدیم شیراز- محله اسحق بیگ-کوچه مسجد

خانه

استانی

۵

خانه شاپوری

شیراز

۱۳۷۹/۰۷/۱۶

اوایل پهلوی

شهر شیراز-بافت میانه شیراز -خیابان انوری- روبروی خیابان اهلی

خانه

ملی

۶

خانه نصیر الملک

شیراز

۱۳۵۴/۰۲/۳۰

قرن۱۳(۱۲۹۱ه.ق)

شهر شیراز – بافت قدیم شیراز- در انتهای خ لطفعلی خان زند

خانه

ملی

۷

خانه کازرونیان

شیراز

۱۳۵۴/۱۱/۰۶

قاجاری

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -محله گودعربان-خ لطفعلی خان زند

خانه

ملی

۸

خانه فریور طالبان

شیراز

۱۳۵۶/۰۸/۰۲

قاجاری

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -خیابان لطفعلی خان زند-پشت اندرونی زینت الملک

خانه

استانی

۹

خانه آقایان حسن حبیبی و سعادت

شیراز

۱۳۵۶/۰۸/۰۲

قاجاری

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -خیابان لطفعلی خان زند-پلاک ۴- پشت مدرسه خان

خانه

استانی

۱۰

خانه (بنای اندرون) زینت الملک

شیراز

۱۳۵۷/۰۲/۲۶

قاجاری

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -خیابان لطفعلی خان زند در سمت غربی نارنجستان قوام

خانه

ملی

۱۱

کلیسای ارامنه

شیراز

۱۳۵۴/۰۹/۱۰

صفوی

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -خیابان قانی کوی دربند مشیر

کلیسا

ملی

۱۲

مجموعه بازار وکیل

شیراز

۱۳۴۶/۰۷/۱۵

زندی

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -بعد از میدان شهرداری – شرق ارگ کریم خان

بازار

بین المللی

۱۳

مدرسه منصوریه

شیراز

۱۳۵۱/۰۴/۱۷

قرن۹(۸۹۳ه.ق)

شهر شیراز – بافت قدیم شیراز خ بین الحرمین

مدرسه

استانی

۱۴

مسجد مشیر

شیراز

۱۳۵۲/۱۰/۰۵

قرن۱۳(۱۲۵۶ه.ق)

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -سمت شرق خیابان قاآنی

مسجد

ملی

۱۵

آب انبار وکیل

شیراز

۱۳۵۱/۰۲/۲۵

زندی

شهر شیراز – باقت قدیم شیراز -کوچه غربی مسجد وکیل -جنب حمام وکیل

آب انبار

بین المللی

۱۶

چهارطاقی رباط(پیررباط)

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

شهرستان شیراز-بخش سروستان

آتشکده

استانی

۱۷

مقبره سید علاء الدین حسین

شیراز

۱۳۱۶/۰۹/۲۹

قرن۱۰ه.ق

شهرشیراز-بافت قدیم شیراز-فلکه آستانه

آرامگاه

استانی

۱۸

مزار شیخ یوسف سروستانی

شیراز

۱۳۱۷/۰۸/۲۱

قرن۷ه.ق

شهرستان شیراز-بخش سروستان – کنار میدان اصلی شهر سروستان

آرامگاه

استانی

۱۹

مقبره معروف به دختر اتابک (آبش خاتون)

شیراز

۱۳۱۰/۱۰/۱۵

تیموریان صفوی

شهرشیراز – مجاور فلکه خاتون

آرامگاه

استانی

۲۰

خانه دکتر معدل السطنه

شیراز

۱۳۵۶/۰۷/۱۸

قاجاری

شیراز- خیابان قاآنی کوچه معدل پلاک ۱۲

خانه

استانی

۲۱

آرامگاه باباکوهی

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

شیراز-ارتفاعات مشرف به بلوار جمهوری و شهر شیراز

آرامگاه

استانی

۲۲

آرامگاه شیخ ابی ذرعه

شیراز

۱۳۷۸/۰۷/۱۹

صفوی

شهر شیراز-بافت قدیم شیراز- در ضلع غربی فلکه غدیر

آرامگاه

استانی

۲۳

آرامگاه شاه شجاع

شیراز

۱۳۵۴/۰۹/۱۸

مظفریان(ال مظفر)

شهر شیراز- مغرب بنای هفت تن شیراز-بلوار هفت تنان

آرامگاه

استانی

۲۴

مقبره عمادالدین محمود خواجوی کرمانی

شیراز

۱۳۵۱/۰۳/۱۳

قرن۸.۹ه.ق

شهر شیراز-سمت شرق دروازه قرآن-ابتدای ورودی شهر

آرامگاه

ملی

۲۵

باغ تخت

شیراز

۱۳۵۱/۰۸/۰۲

اتابکان

شیراز-بلوارجمهوری-مرکز پیاده ارتش جمهوری اسلامی

باغ

استانی

۲۶

آرامگاه قطب الدین یوسف

شیراز

۱۳۵۲/۰۴/۳۰

قرن۸(۷۷۴ه.ق)

شهرستان شیراز بخش مرکزی-دهستان دراک -قریه گویم

آرامگاه

استانی

۲۷

گنبد عضد(گهواره دید)

شیراز

۱۳۵۲/۱۰/۰۵

دیالمه(دیلمیان)

شهر شیراز-سمت چپ تنگ الله اکبر -برفراز کوهستان مشرف به شهر

سایر ابنیه

استانی

۲۸

آرامگاه خواجه شمس الدین محمد حافظ

شیراز

۱۳۴۵/۰۹/۱۸

مظفریان (آل مظفر)

شهرشیراز-سمت شمالی خیابان حافظیه بعد از چهارراه حافظیه

آرامگاه

استانی

۲۹

آرامگاه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

شیراز

۱۳۴۵/۰۹/۱۸

اتابکان پهلوی-معاصر

شهر شیراز-شمال شرقی شهر- بیست متری سعدی

آرامگاه

ملی

۳۰

آرامگاه شیخ کبیر محمد روزبهان

شیراز

۱۳۵۳/۱۲/۲۶

معاصر(۱۳۵۱ش)

شهر شیراز-انتهای خیابان زند- نرسیده به نارنجستان قوام- سمت راست خیابان

آرامگاه

استانی

۳۱

بقعه معروف به شاهچراغ

شیراز

۱۳۲۱/۰۳/۲۰

قرن۷ه.ق

شهرشیراز- بافت قدیم فلکه شاه چراغ

ارامگاه

ملی

۳۲

بنای بی بی دختران

شیراز

۱۳۴۷/۰۴/۲۱

مغول

شهرشیراز-بافت قدیم سه راه نمازی-کوچه مسجد ابوالفضل- شمال مسجد مشیر

ارامگاه

ملی

۳۳

بقعه شاه میرعلی بن حمزه

شیراز

۱۳۴۵/۰۱/۲۰

تیموریان

شهر شیراز-بافت قدیم شیراز-دروازه اصفهان-به طرف چهاراه حافظیه- بعداز پل علی بن حمزه

آرامگاه

استانی

۳۴

بقعه سیبویه

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

شهرشیراز- بافت قدیم شیراز محله سنگ سیاه

آرامگاه

استانی

۳۵

باغ منشی باشی و ساختمان قدیمی

شیراز

۱۳۵۴/۰۹/۲۴

اواخر قاجار

شهر شیراز-خیابان فردوسی

باغ

استانی

۳۶

باغ عفیف آباد

شیراز

۱۳۵۱/۰۳/۱۰

قرن۱۳(۱۲۸۰ه.ق)

شهر شیراز-انتهای خ عفیف آباد

باغ

ملی

۳۷

باغ جهان نما

شیراز

۱۳۵۱/۰۸/۰۲

زندی

شهر شیراز-چهاراه حافظیه- خ قرآن

باغ

ملی

۳۸

باغ ارم

شیراز

۱۳۵۳/۰۸/۱۴

قاجاری

شهر شیراز-خ ارم شمال غربی شیراز

باغ

ملی

۳۹

باغ و عمارت هفت تن

شیراز

۱۳۱۰/۱۰/۱۵

زندی

شهر شیراز-بلوار هفت تنان- در شمال چهل تنان و زیر تخت ضرابی

باغ

ملی

۴۰

کاروانسرای چنار راهدار

شیراز

۱۳۷۸/۰۴/۱۴

صفوی

شهرشیراز-جنب پاسگاه چنار راهدار

کاروانسرا

استانی

۴۱

باغ دلگشا

شیراز

۱۳۵۱/۰۲/۲۵

صفوی-زندی-قاجاری

شهر شیراز-دامنه کوه فهندژ-در فاصله کوتاهی از شیخ اجل سعدی

باغ

ملی

۴۲

مجموعه پل و بند بهمن

شیراز

۱۳۵۲/۰۴/۳۰

ساسانی

شهرستان شیراز-بخش کوار-جاده کوار به دهداری

پل-سد

استانی

۴۳

مجموعه تپه های امامزاده ابراهیم نظر آباد

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

سروستان- روستای نظر آباد کیلومتر ۱۱جنوب نظر آباد

تپه

استانی

۴۴

تپه گور بهمن

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

شهرستان شیراز- بخش کوار- ابتدای سو ین دره مربوط به دشت شاه بهرامی

تپه

استانی

۴۵

تپه ها و قبرستان امامزاده شیخ جمال

شیراز

۱۳۵۵/۱۲/۲۵

شیرازکمهره سرخی روستای شیخ جمال

تپه

استانی

۴۶

تل نقاره خانه

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

تاریخی

کوار-ابتدای ورودی شهر کوار از طرف فیروزآباد-بین باغ آقای حیدری

تپه

استانی

۴۷

تل دز

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

کوار- ابتدای جاده کوار-فرمشگان-سمت چپ جاده

تپه

استانی

۴۸

تل برزو

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

سروستان

تپه

استانی

۴۹

تل قصر احمر

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

کوار-روستای قصر احمد تپه مشرف به رودخانه کوار

تپه

استانی

۵۰

تل پوک

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

سروستان

تپه

استانی

۵۱

حسینیه مشیر

شیراز

۱۳۵۱/۰۱/۲۸

قرن۱۳(۱۲۹۳ه.ق)

واقع درسمت راست خیایان قاآنی

حسینیه

ملی

۵۲

خانه محتشم

شیراز

۱۳۵۶/۰۸/۰۲

زندی-قاجاری

خیابان شاهپور سابق

خانه

ملی

۵۳

خانه رجبعلی هوانی

شیراز

۱۳۵۶/۰۷/۱۸

قاجاری

خیابان احمدی-کوچه خانقاه احمدی

خانه

استانی

۵۴

خانه ضیائیان

شیراز

۱۳۵۷/۰۲/۲۶

قاجاری

خیابان قاآنی-کوچه مقنی ها- پلاک۱۲

خانه

استانی

۵۵

خانه شوریده شیرازی

شیراز

۱۳۵۵/۱۱/۲۰

قاجاری

کوچه هفت پنچ منشعب از بازارچه حاج زینل

خانه

استانی

۵۶

خانه منطقی نژاد

شیراز

۱۳۵۲/۰۲/۱۸

قاجاری

خیابان احمدی-کوچه پشت مسجد نو

خانه

استانی

۵۷

خانه سیدمحمد باقر عالم آیت اللهی

شیراز

۱۳۵۶/۰۷/۱۸

قاجاری

خیابان قاآْنی- کوچه حسینیه کردها

خانه

استانی

۵۸

خانه حسین پاکیاری

شیراز

۱۳۵۶/۰۷/۱۸

قاجاری

خیابان قاآنی-کوچه کدخدا-پلاک۶۵

خانه

استانی

۵۹

خانه حسنی (محمد ابراهیم صاحب تاجر)

شیراز

۱۳۵۶/۰۳/۰۲

اواسط قاجاری

بازارحاجی ابتدای کوچه زنجیر خانه

خانه

استانی

۶۰

خانه صباغ

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

بافت قدیم شیراز-کوچه مسجدمولا-منشعب از خیابان زند بعد از بازاروکیل

خانه

استانی

۶۱

خانه توکلی

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

خیابان لطفعلیخان زند-پشت مدرسه خان

خانه

استانی

۶۲

خانه کشمیری

شیراز

۱۳۷۹/۱۲/۲۵

قاجاریه-معاصر

بلوار سیبویه-محله آستانه-هنرستان جوانمردی

خانه

استانی

۶۳

دروازه قرآن

شیراز

۱۳۷۵/۰۹/۱۹

قاجاری

تنگ الله اکبر-ورودی شمال شهر-شیراز از طرف مرودشت

دروازه

ملی

۶۴

خانه عابدی

شیراز

۱۳۷۷/۰۴/۰۴

قاجاری

بافت قدیم شهر-ابتدای کوچه مقنی ها

خانه

استانی

۶۵

خانه زارع

شیراز

۱۳۷۷/۰۴/۰۴

قاجاری

مقابل امامزاده تاج الدین قریب

خانه

استانی

۶۶

خانه مذهب باشی

شیراز

۱۳۷۷/۰۸/۲۰

قاجاری

محله شاهچراغ کوچه خانقاه توانگر

خانه

استانی

۶۷

خانه نصر

شیراز

۱۳۷۷/۱۲/۰۸

قاجاری

محله سنگ سیاه کوچه عظیمی مجاور منزل عدلو

خانه

استانی

۶۸

خانه تاریخی صدر جهرمی

شیراز

۱۳۷۷/۱۲/۰۸

قاجاری

محله گود عربان-مجاور بازار حاجی

خانه

استانی

۶۹

خانه اوجی

شیراز

۱۳۷۸/۰۵/۰۴

قاجاری

خ-احمدی بازارچه حاج زینل-ک بصیری

خانه

استانی

۷۰

خانه منسوب به سعدی

شیراز

۱۳۷۸/۱۱/۱۱

قاجاریه

خ احمدی پشت سید الشهداءخانه آقای مدحت

خانه

استانی

۷۱

خانه حاج محمود عطرفروش فیروزآبادی

شیراز

۱۳۵۴/۰۲/۳۰

قاجاری

دربازارحاجی کوچه زنجیرخانه

خانه

استانی

۷۲

خانه کاظم زاده

شیراز

۱۳۵۴/۰۲/۳۰

اواخرزندی-قاجاری

کوچه باغ ایلخانی-چهاراه مشیر

خانه

استانی

۷۳

خانه صالحی

شیراز

۱۳۵۴/۰۲/۳۰

قرن۱۳(۱۲۹۶ه.ق)

کوچه هفت پیچ شیراز

خانه

استانی

۷۴

خانه آقای امامی

شیراز

۱۳۵۴/۰۲/۳۰

قاجاری

درفاصله کوتاهی از مسجد اقای قاسم

خانه

استانی

۷۵

خانه محمد نبی افشاریان-مشیرالسطنه

شیراز

۱۳۵۴/۰۲/۳۰

قرن۱۴(۱۳۰۷ه.ق)

در انتهای خیابان لطفعلی خان زند

خانه

استانی

۷۶

مسجد حاج میرزا کریم صراف

شیراز

۱۳۵۴/۰۳/۲۸

زندی

محله بیات شیراز

`مسجد

استانی

۷۷

(مجموعه بصیردیوان)خانه اوجی وبصیری

شیراز

۱۳۵۴/۰۹/۱۰

اواسط قاجاری

محله سنگ سیاه بازارچه حاج زینل

خانه

استانی

 

{mospagebreak}