فهرست مهمترین آثار تاریخی- فرهنگی استان فارس

ردیف

نام اثر

دوره تاریخی

نشانی

فاصله به کیلومتر از شیراز

۱

عمارت کلاه فرنگی سورمق

قاجاری

آباده

۲۷۰

۲

تپه ملیان

ایلامی

بیضاء سپیدان

۱۰۰

۳

پاسارگاد

هخامنشی

پاسارگاد

۱۳۵ کیلومتر

۴

کوه رحمت

هخامنشی

تخت جمشید

۶۰

۵

قدمگاه

ساسانی ـ اسلامی

جهرم

۶

تل سفیدک

ساسانی

حاجی­آباد ـ زرین­دشت

۳۳۷

۷

مقبره شیخ دانیال

صفویه

خنج

۸

مقبره شیخ ابونجم

صفویه

خنج

۹

شهر دارابگرد

ساسانی

داراب

۱۰

مسجد سنگی

ساسانی

داراب

۱۱

مسجد جامع

سلجوقی

داراب

۱۲

تل آتشکده

ساسانی

روستای کاریان

۱۳

کاخ ساسان سروستان

ساسانی

سروستان

۷۳ کیلومتر

۱۴

مزارع شیخ یوسف سروستانی

قرن ۷ هـ .ق

سروستان

۱۵

مسجد سنگی و چهارطاقی ایج(ایگ)

ساسانی

سروستان

۱۶

مسجد نصیرالملک

شیراز

۱۷

ارگ کریم­خان

زندیه

شیراز

ـــ

۱۸

حمام وکیل

زندیه

شیراز

ـــ

۱۹

بازار وکیل

زندیه

شیراز

ـــ

۲۰

هفت­تنان

زندیه

شیراز

ـــ

۲۱

آرامگاه حافظ

زندیه

شیراز

ـــ

۲۲

آرامگاه سعدی

زندیه

شیراز

ـــ

۲۳

باغ جهان نما

زندیه

شیراز

ـــ

۲۴

نارنجستان قوام

قاجاری

شیراز

ـــ

۲۵

دروازه قرآن

دیلمیان

شیراز

ـــ

۲۶

باغ ارم

تیموری ـ قاجاری

شیراز

ـــ

۲۷

باغ دلگشا

قاجاری

شیراز

ـــ

۲۸

آرامگاه خواجوی کرمانی

قرن هشتم

شیراز

ـــ

۲۹

آرامگاه شاه شجاع

زندیه ـ پهلوی

شیراز

ـــ

۳۰

حجاریهای برم دلک

ساسانی

شیراز

ـــ

۳۱

مقبره ابن خفیف

قرن ۷ هـ .ق

شیراز

ـــ

۳۲

مسجد سیاوشان

قاجاری

شیراز

ـــ

۳۳

بقعه سیبویه

پهلوی

شیراز

ـــ

۳۴

آرامگاه باباکوهی

معاصر

شیراز

ـــ

۳۵

مسجد آقاباباخان

زندیه

شیراز

ـــ

۳۶

مدرسه خان

زندیه

شیراز

ـــ

۳۷

آتشکده فیروزآباد

ساسانی

فیروزآباد

۱۰۴ کیلومتر

۳۸

قلعه دختر فیروزآباد

ساسانی

فیروزآباد

۸۸ کیلومتر

۳۹

شهر گور

ساسانی

فیروزآباد

۱۰۰ کیلومتر

۴۰

گنبد آتشکده فراشبند

اشکانی ـ ساسانی

فیروزآباد

۴۱

شهر بیشاپور کازرون

ساسانی

کازرون

۱۲۵ کیلومتر

۴۲

تنگ چوگان کازرون

ساسانی

کازرون

۱۳۰ کیلومتر

۴۳

غار شاپور کازرون

ساسانی

کازرون

۱۳۰ کیلومتر

۴۴

نقوش برجسته سنگی سرمشهد(نقش بهرام)

ساسانی

کازرون

۴۵

نقش برجسته تنگ قندیل

ساسانی

کازرون

۴۶

بازار قیصریه

زندیه

لار

۴۷

قلعه اژدها پیکر

ساسانی

لار

۴۸

محوطه گلرخ

ساسانی

لامرد

۴۹

تخت­جمشید

هخامنشی

مرودشت

۵۳ کیلومتر

۵۰

نقش رستم

هخامنشی ـ ساسانی

مرودشت

۵۹ کیلومتر

۵۱

نقش رجب

ساسانی

مرودشت

۵۶ کیلومتر

۵۲

شهر استخر

تاریخی ـ اسلامی

مرودشت

۵۳

تپه باکون الف و ب

پیش از تاریخ

مرودشت

۵۴

اشکفت گاوی

پیش از تاریخ

مرودشت

۵۵

راه شاهی تنگ بلاغی

هخامنشی

مرودشت ـ سیوند

۵۶

گورستان فال

اسلامی

مهر

۵۷

حمام وراوی

قاجاری

مهر

۵۸

حجاری ایلامی کورانگون

ایلامی

نورآباد

۵۹

نقش برجسته سنگی(سراب بهرام)

ساسانی

نورآباد

۶۰

مسجد جامع

سلجوقی

نی­ریز