شناسنامه باغ های ثبت شده میراث فرهنگی

 

 

.۱.

باغ ایلخانی (منزل کاظم زاده )

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، نزدیک به شاهچراچ ، کوچه جنب مسجد ابالفضل .

۲

باغ تخت

دوره تاریخی: اتابکان

آدرس : شیراز ، بلوار جمهوری ، مرکز پیاده ارتش جمهوری اسلامی

۳

باغ نارنجی

دوره تاریخی: صفویه

آدرس : شهرستان فیروزآباد ، کوی مطهری (درویشان )،جنب مسجد النبی

۴

موزه پارس (باغ نظر )

دوره تاریخی: زندیه

آدرس : شیراز ، خیابان کریم خان زند ، نزدیک به میدان شهدا ،روبروی ارگ کریم خان زند

۵

باغ جهان نما

دوره تاریخی: زندیه

آدرس : شیراز ، چهارراه حافظیه ،خیابان قرآن (حافظ)

 

۶

باغ عفیف آباد (باغ گلشن )

دوره تاریخی: ۱۲۸۰ ه ق

آدرس : شیراز انتهای خیابان عفیف آباد

۷

باغ مینو

دوره تاریخی: پهلوی

آدرس : شیراز ، ضلع غربی خیابان خیام

۸

هفت تنان

دوره تاریخی: زندیه

آدرس : شیراز ، بلوار هفت تنان ، در شمال چهل تنان

۹

باغ ارم

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان ارم

۱۰

باغ سالاری

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : خارج از بافت قدیم شیراز

۱۱

باغ نشاط لار

دوره تاریخی: افشاریه

آدرس : شهر لار ، شمال شرقی لار ، ضلع شمالی پل عباسی

۱۲

باغ نو

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : خیابان قرآن (حافظ ) ، روبروی باغ جهان نما

۱۳

باغ دلگشا

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، دامنه کوه فهندژ،در فاصله کوتاهی از آرامگاه سعدی

۱۴

باغ منشی باشی

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان فردوسی