برخورد قانونی لازم با حاشیه‌سازان نمایشگاه پارس صورت می‌گیرد

برخورد قانونی لازم با حاشیه‌سازان نمایشگاه پارس صورت می‌گیرد/ دغدغه بزرگان دین و علما برای مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی بسیار ارزشمند است

معاون گردشگری کشور امروز در مورد اتفاقی که در خارج از فضای نمایشگاهی در روز دوم نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز روی داده است گفت:

براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ما باید در سال ۱۴۰۴ به تعداد ۲۰میلیون گردشگر خارجی دست پیدا کنیم.

یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای دستیابی به این مهم برگزاری نمایشگاه‌ها داخلی و خارجی برای معرفی ظرفیت‌ها است.

کشور ما با توجه به ظرفیت‌های مذهبی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی و امکانات بهداشتی و درمانی می‌تواند با تأکید بر محورو مبنایی اسلامی که در بطن جامعه وجود دارد، قطب گردشگری حلال دنیا باشد.

پیمودن این مسیر موفقیت در حوزه گردشگری شاید اشتباهات سهوی و عمدی صورت پذیرد کمااینکه ما در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم شاهد این اشتباهات هستیم

عوامل اجرایی برگزاری نمایشگاه پارس در استان فارس و همچنین مسئولان سازمان میراث فرهنگی هم همگام با علما، بزرگان، دانشجویان و تمام اقشار جامعه از این رویداد دل چرکین، متأسف و متأثر هستند.

این اتفاق خارج از فضای نمایشگاهی و در فضای باز روی داده است و پیگیری‌ها برای برخورد با افرادی که در بروز این اتفاق نقش عمدی یا سهوی داشته‌اند آغاز شده است.

برخورد قانونی لازم با این افراد صورت می‌گیرد، دغدغه بزرگان دین و علما برای مسئولان سازمان میراث فرهنگی بسیار ارزشمند است و تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی در نمایشگاه‌های آتی انجام می‌شود

گزارش خبری روز

شب فرهنگی فارس در برج میلاد