شناسنامه بازارهای ثبت شده میراث فرهنگی


.۱.

بازار قیصریه لار:
دوره تاریخی:صفوی
آدرس :شهرستان لارستان-شهرقدیم لار-میدان خروس

۲

بازار وکیل:
دوره تاریخی: زندی
آدرس شهرستان شیراز-خیابان زند باریک- مجموعه کریمخانی

۳

بازار جهرم:
دوره تاریخی:اواخر زندی-اوایل قاجاری
آدرس : شهرستان جهرم – بافت قدیم جهرم – واقع در مرکز شهر

 

 

گزارش خبری روز

شب فرهنگی فارس در برج میلاد