واحدهای اقامتی بین راهی

فهرست واحدهای پذیرایی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی استان فارس(مسیر:شیراز ـ آباده و شیراز-کازرون،ممسنی) سال ۱۳۹۵

بین شیراز و —

نشانی

شماره تلفن

نوع واحد

تاریخ افتتاح

نام واحد

آباده

(کیلومتر ۶ آباده شیراز) جنب نیروگاه قدس

۰۷۵۱-۳۳۳۳۹۳۲
۰۹۱۷۳۵۱۰۰۸۰محمد صادق
۰۹۱۷۷۵۱۱۶۰۰ کامران

رستوران

۱۳۶۴

باباعلی

آباده

ورودی خرمبید-جنب سنگ بری شیراز –دنا (کیلومتر ۱۴۵  مرودشت– آباده )

۰۷۵۲-۳۵۲۲۷۰۸

رستوران

۱۳۶۸

شباهنگ

آباده

دوراهی شهید آباد- خرم بید(کیلومتر ۱۲۲ مرودشت آباده )

۰۹۱۷۳۰۰۰۵۸۴
۰۹۳۶۰۳۶۵۲۴۴

رستوران

۱۳۷۶

مهران

پاسارگاد

پاسارگاد

۰۷۲۹۷۲۸۲۶۶۰-۱
۰۷۲۹-۷۲۸۲۲۲۸فاکس
۰۹۱۷۱۰۷۳۴۲۵    ۰۹۱۷۸۵۸۴۷۰۵

رستوران

۱۳۶۷

پاسارگاد

آباده

دوراهی نقش رستم –جنب پمپ بنزین (کیلومتر ۲ مرودشت –سعادتشهر )

۰۷۲۹۴۴۷-۲۰۹۵
محمد باقر ۰۹۱۷۷۲۸۴۵۷۲

رستوران

۱۳۴۰

لانه طاووس

آباده

مقابل درب دوم پالایشگاه – جنب پل شرکت نفت
(کیلومتر ۲۷ شیراز – مرودشت )

۰۷۱۲-۷۳۰۸۶۷۶-۴۲۲۲۹۸۳

رستوران

۱۳۶۲

گلستان

آباده

آب باریک ( کیلومتر۲۰ شیراز- مرودشت )

۰۷۱۱-۷۳۰۶۰۷۱-۷۲۶۶۰۷۱

رستوران

۱۳۵۰

الماس

آباده

(کیلومتر ۴ آباده شیراز) روبروی شهرک صنعتی

۳۳۳۶۲۳۸-۳۳۳۳۰۸۴-۰۷۵۱

رستوران

۱۳۶۰

نقش جهان

کازرون

بابا میدان (بالاتر از نور آباد) (کیلومتر  ۲۰ نورآباد به سمت  دو گنبدان )

۳۲۹۱ -۰۷۲۲۴۳۲

رستوران

۱۳۶۰

عدالت

کازرون-ممسنی

روستای سه راه بهرام (کیلومتر ۱۷ قائمیه نورآباد )

۴۶۵۲۱۵۴ -۰۷۲۲

رستوران

۱۳۵۳

آزادی

کازرون-ممسنی

روستای خومه زار (کیلومتر ۱۵ قائمیه نورآباد )

۲۰۶۳-۲۲۲۳ -۰۷۲۲۴۴۷     
شیراز منزل ۶۳۰۲۲۹۳

رستوران

۱۳۶۲

گلستان

کازرون-ممسنی

انارستان (کیلومتر ۱۵۰ شیراز کازرون )

۷۲۱۲۳۹۲۳۰۹

رستوران

۱۳۴۶

امید

کازرون-ممسنی

تنگ پاپون (کیلومتر ۱۰۷ شیراز کازرون )

۹۱۷۳۲۳۰۹۳۳

رستوران

۱۳۶۴

ملت

کازرون-ممسنی

پاپون – منطقه سفلی ( کیلومتر ۱۰۵ شیراز کازرون)

۲۸۱۲۱۰۹ -۰۷۲۲

رستوران

۱۳۵۲

کلبه دوستان

کازرون

بالاتر ازتنگ ابوالحیات ( کیلومتر ۹۵ شیراز کازرون )

منزل ۰۷۲۲۲۹۷۲۱۰۴
۰۷۲۲۲۹۷۲۰۵۶

رستوران

۱۳۵۱

عدالت

کازرون

بالاتر دشت ارژن (کیلومتر ۵۷ شیراز کازرون)

۸۷۶۲۲۵۲

رستوران

۱۳۶۷

عدالت

کازرون

دشت ارژن کیلومتر ۵۵ شیراز – کازرون

۸۷۶۲۱۵۲

رستوران

۱۳۷۷

پارک

کازرون

دشت ارژن (کیلومتر ۵۵ شیراز کازرون)

۸۷۶۲۰۹۶

رستوران

ارژن

کازرون

بعد از پمپ بنزین دشت ارژن (کیلومتر ۵۵ شیراز کازرون )

۸۷۶۲۳۳۳
۰۹۱۷۷۰۶۸۳۲۲
۰۹۱۷۶۰۳۳۵۳۷

کبابی

باباحیدر

کازرون

روستای خانه زینان (کیلومتر ۳۶ شیراز کازرون )

۸۷۲۳۴۱۲
۰۹۱۷۳۰۶۳۵۳۷

رستوران

کبابی آقا جون