میز خدمات پرسنلی

۵ تیر ۱۳۹۷

راهنمای ورود به کارتابل پرسنلی

همکاران گرامی، برای ورود به کارتابل پرسنلی خود،از نام کاریری و رمز عبوراتوماسیون چارگون استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای وارد کردن نشانی سایت اداره […]
۵ تیر ۱۳۹۷

سامانه خدمات پرسنلی

—————————————————————————– ——————————          دراین بخش، همکاران گرامی اداره کل امکان دستیابی به میز خدمت پرسنلی را خواهند داشت و از خدماتی نظیر پست الکترونیک،مشاهده سوابق […]
سازمان میراث فرهنگی