میز خدمات پرسنلی

همکاران گرامی، برای ورود به کارتابل پرسنلی خود،از نام کاریری و رمز عبوراتوماسیون چارگون استفاده کنید.

توجه داشته باشید که برای وارد کردن نشانی سایت اداره کل فارس حتما wwwرا جلوی farschto.ir تایپ کنید.درغیر اینصورت نام کاربری و رمز عبور شما از طرف سایت پذیرفته نمی شود.

 


دراین بخش، همکاران گرامی اداره کل امکان دستیابی به میز خدمت پرسنلی را خواهند داشت و از خدماتی نظیر پست الکترونیک،مشاهده سوابق بیمه ،اتوماسیون اداری، مشاهده فیش حقوقی، ارائه نظریات و پیشنهادات و آگاهی از تازه های سازمانی بهره خواهند برد.

 

 

ارایه ی  خدمات به همکاران بیرون از اداره کلخروج از کارتابل پرسنلی ارایه  ی خدمات به همکاران بیرون و داخل اداره کل
اتوماسیون اداری دیدگاه(چارگون)راهنمای اتوماسیون دیدگاهپست الکترونیک سازمانی
دریافت نرم افزارهای کاربردیمشاهده سوابق بیمه
اتوماسیون فایلر+ویرایش مشخصات کاربر
درخواست و ثبت ماموریت و مرخصیراهنمای سامانه مرخصیفرم ثبت پیشنهادات
مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنانمشاهده گزارش حضور و غیاب تخت جمشیداطلاعیه ها و تازه ها
مشاهده فیش حقوقی

 

——————————————————————————-

—————————————————————————