سامانه اطلاع رساني آموزش كاركنان

جهت دیدن گواهینامه آموزشی سال ۹۳ کلیک کنید. (این فایل با فرمت PDF می باشد و برای دیدن آن ابتدا باید دانلود گردد و سپس با نرم افزار های نمایش PDF  مانند Adobe Reader مشاهده گردد)