آمار گردشگری

از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۳/۰۱/۱۳۹۱

 


رتبه بازدید

 


مجموع بازدید (نفر)

۱

مجموعه فرهنگی حافظ

۷۵۸۸۳۹

۲

تخت جمشید

۷۳۹۵۱۱

۳

مجموعه فرهنگی سعدی

۵۱۸۸۷۹

 

۴

ارگ کریمخان

۲۷۴۰۷۱

۵

پاسارگاد

۲۴۵۴۶۷