معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

۱۰ آبان ۱۳۹۷

نتایج آزمون ها

نتایج آزمون های صنایع دستی مهر۹۷
۵ تیر ۱۳۹۷

آزمون و مواد اولیه

  مواد اولیه و ابزار کار آزمون مهر و آبان ۹۷    
۵ تیر ۱۳۹۷

عملکردصنایع دستی

تعداد واحد سنجش شرح فعالیت معاونت صنایع دستی فارس   ۱۸ مورد برگزاری همایش های صنایع دستی   ۱۰۱۶ نفر آموزش های عمومی صنایع دستی   […]
۵ تیر ۱۳۹۷

شیوه نامه چاپ لباس های سنتی

  بنام خدا شیوه نامه اجرایی مشارکت در تدوین و چاپ کتاب لباس ها ی محلی اقوام ایران اسلامی با عنایت به تحقق یکی دیگر از […]
۵ تیر ۱۳۹۷

معرفی معاونت صنایع دستی

معرفی  سرپرست معاونت صنایع دستی استان فارس: آقای زاهدیان  شماره تماس: ۳۷۳۸۱۲۸۱ پست الکترونیک:zahedian@farschto.ir   شما می توانید جهت ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود […]
۵ تیر ۱۳۹۷

شرح وظایف معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

·         آموزش عمومی در رشته های مختلف صنایع دستی بومی استان به متقاضیان و هنر جویان طبق استاندارد های موجود ·         صدور مجوزهای سه گانه ( […]
سازمان میراث فرهنگی