تیر ۵, ۱۳۹۷

آزمون و مواد اولیه

  مواد اولیه و ابزار کار آزمون مهر و آبان ۹۷    
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

آزمون های صنایع دستی

نتایج آزمون مردادماه مواد اولیه و ابزار کار آزمون امرداد ۹۸ برنامه آزمون مرداد ۹۸ ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کارگاه شیشه گری سنتی