مرکز اسناد

 

 

 

 

انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

 

 

 

شماره صفحه

۷

 

 

 

 

.۱.

خانه بیگم معزی

 

۲

خانه دعایی

۳

خانه دخانچی

۴

خانه عشقی

 

۵

خانه استخری

 

۶

خانه فرح فرد

۷

خانه فتح

۸

خانه فروغ الملک

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۹

خانه غضنفری

 

۱۰

خانه غلامی


۱۱

خانه حبیبی-سعادت

۱۲

خانه قادر دهقان

۱۳

خانه تاجر حسنی

۱۴

خانه توکلی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گود عربان-خیابان لطفعلی خان زند – کوچه ۱۸۴ – پلاک ۸

۱۵

خانه بیات

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان بین الحرمین-جنب بقعه ی سید الا ءالدین حسین

۱۶

خانه رفیعی

۱۷

خانه شیرمردزاده

۱۸

خانه اوجی

۱۹

خانه حلی ساز

 

۲۰

خانه اوجی و بصیری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه حاج زینل

۲۱

خانه امرالله خشرو

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-کوچه ی حسینیه کردها-بن بست جباری-پلاک۳۴

۲۲

خانه جلیل محبوب (توتونچی )

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-انتهای کوچه ی حمام بهارستان-کوچه ی توتونچی-روبه روی عرقیات گیاهی-پلاک

۲۳

خانه جمال نشاطیان

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه ارامنه – پشت مسجد مشیر

۲۴

خانه جوادصبار

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی درب مسجد-پشت مسجد نو-پلاک۵۹

۲۵

خانه حاج عمادالملک بصیری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان منوچهری-پلاک۸۲

۲۶

خانه حاج منصورطیوری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شیراز-محله ی درب شیخ-چهار سو بازار حاجی-پلاک۱۱

۲۷

خانه حسن نژاد

دوره تاریخی:اواخر قاجار

آدرس :فسا-بافت قدیم-محله ی شیخ آباد-روبه روی مسجد شیخ آباد

۲۸

خانه حسین پاکیاری

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :خیابان قاآنی-کوچه ی کد خدا-پلاک۶۵

۲۹

خانه حسین نمازی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی نمازی- پلاک۶۶

۳۰

خانه حیانایب میرزا

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی شازده جمالی-پلاک۳۰

۳۱

خانه کازرونیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز –خیابان لطف علی خان زند – محله گودعربان

۳۲

خانه قربانعلی بیات پور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – انتهای بازار چه حاج زینل – کوچه فیض – پلاک۶

۳۳

خانه فریورطالبان(خانه خورشید کلاه )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – پشت اندرونی زینت الملک

۳۴

خانه فروغ الملک قوامی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۳۵

خانه علی بابا بابایی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – کوچه مهندسی – پلاک۴۷

۳۶

خانه خلیل پسند

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی تریاکچی-پلاک۶

:انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

شماره صفحه

۳

 

 

 

 

.۱.

خانه کاظم زاده

دوره تاریخی: اواخر زند – قاجار

آدرس : شیراز – کوچه باغ ایلخانی – چهار راه مشیر

۲

خانه کریم جعفرنژاد

آدرس : شیراز – بافت قدیم محله سرباغ اول – کوچه ۷ پیچ – پلاک۱۲

۳

خانه کشمیری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله اسحق بیگ – کوچه فیلی ها (شهیدگل آرایش )

۴

خانه لیاقت رفیعی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه پشت مسجد شهدا – کوچه عطاران – پلاک۲۷

۵

خانه محمدابراهیم صاحب تاجرشیرازی (حسنی )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بازار حاجی – ابتدای کوچه زنجیرخانه

 

۶

خانه سید محمدباقر حاجی عالم (متعلق به حاجی سید محمد باقر آیت اللهی)

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان قاآنی – کوچه حسینیه کردها

۷

خانه محمدراحمی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله گودعربان – جنب مسجد مشیر الملک – کوچه آثار عجم – پلاک۱۰

۸

خانه محمدرضاقانع

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – گودعربان – محله بیات – کوچه آثار جم – پلاک۳

۹

خانه سردار پارسایی

دوره تاریخی: اوایل دوره پهلوی اول

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سردزک – کوچه بهار ایران – کوچه سرعدلو – بن بست قوام السلطنه – پلاک۱۰

۱۰

خانه محمدنبی افشاریان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – انتهای خیابان لطفعلی خان زند – به فاصله کمی از آرامگاه شیخ روزبهان


۱۱

خانه محمدنصر

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – خیابان مشیر کهنه – شماره۳۲۱

۱۲

خانه محمودفرجادیان

دوره تاریخی: پهلوی اولآدرس : شیراز – خیابان خیام – کوچه ۲ –

۱۳

خانه محمودی

دوره تاریخی: زند

آدرس : شهرستان لار – محله قنبر بیگی – جنب آب انبار قنبر بیگی

۱۴

خانه منطقی نژاد

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان احمدی ، کوچه پشت مسجد نو ، پلاک۵۳

۱۵

خانه زینت الملک

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند ، کنار نارنجستان قوام

۱۶

خانه محتشم

دوره تاریخی: قاجاریه – زندیه

آدرس : شیراز ، خیابان شاهپور سابق

۱۷

خانه نعمت اللهی

دوره تاریخی: اواخر قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – کوچه ۴۹ – پلاک ۶ – ( محله گودعربان )

۱۸

خانه وطن پرست و کمپانی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله لب آب – خیابان جدید بین الحرمین – تاق گمرکچی – پلاک ۲۱و۱۹

۱۹

خانه معدل السلطنه

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان قاآنی – کوچه معدل – پلاک ۱۲

۲۰

خانه مصطفی یزدان پناه

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه هفت پیچ – پلاک ۱۵

۲۱

خانه محمدحسن ذاکری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان قاآنی کهنه-کوچه ی ۱۲-پلاک ۲۳۷

۲۲

خانه محمد رحیمی

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان انوری-کوچه ی لشکری-شماره ۱۷

۲۳

خانه گلشن

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : خیابان زند – کوچه شهرداری سابق

۲۴

خانه کمپانی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گودعربان-خیابان لطفعلی خان زند-پشت مدرسه ی خان

۲۵

خانه کانون عفاف

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان قاآنی کهنه-کوچه ی اسلامی-شماره ۱۰

۲۶

کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان زند-کوچه ی شهرداری سابق

۲۷

خانه فاطمه حیدری

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی لب آب-کوچه ی حاج رحیم خرمن دار-پلاک ۶

۲۸

خانه غضنفرهمتی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله سرباغ – کوچه خانقاه احمدی – پلاک ۶۷

۲۹

خانه علیرضامستمندی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی عظیم السلطنه(کوچه ی عدلو)

۳۰

خانه علی یارسپندآسا

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شهرستان لار- محله ی آرد فروشان

 

۱

حمام تاریخی  علی خان اشکنان

دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شهرستان لامرد ، بخش اشکنان ، کنار مسجد جامع

۲

حمام تاریخی باد نجان

دوره تاریخی : صفوی

آدرس :  شهرستان جهرم ، بخش سیمکان ، انتهای روستای باد نجان

۳

حمام تاریخی شهر بهمن

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شهرستان آباده ،شهر بهمن ،  بافت قدیمی شهر بهمن

۴

حمام بیدکرز

دوره تاریخی : قاجاریه

آدرس : شهرستان نورآباد ممسنی ،بخش ماهور میلانی ، غرب روستای بیدکرز


۵

حمام پهلوانی

دوره تاریخی : قاجاریه

آدرس : شهرستان اقلید ، روستای آسپاس ،روستای پهلوانی

۶

حمام پیرغیب

دوره تاریخی: دوره متاخر اسلامی

آدرس : شهرستان لارستان ، بخش مرکزی ، شهر قدیم لار ، محله پیرغیب ، خیابان غفوری ، کنار مسجد پیرغیب

۷
حمام توکل

دوره تاریخی:قاجار

آدرس:داراب،مجاورت بازارداراب،خیابان مجاهدین اسلام ،بالاتر از چهار راه آزادی

۸

حمام توکلی

دوره تاریخی: پهلوی

آدرس :شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند، روبروی آرامگاه نور ، پشت کوچه فاطمیه

۹

حمام پدز(پای دژ)

دوره تاریخی : افشاریه

آدرس :شهرستان لارستان ، شهر خور ، منطقه پدز

۱۰

حمام کوشک قاضی

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شهرستان فسا ،بخش مرکزی ،دهستان کوشک قاضی

۱۱

حمام خانی

دوره تاریخی :قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان شهید دستغیب ،جنب مسجد مشیر

۱۲

حمام کهنه خرامه

دوره تاریخی : صفوی 

آدرس : شیراز،  بافت قدیم شهر خرامه ، کنار تپه باستانی بهرام گور

۱۳

حمام خضر جویم

دوره تاریخی : احتمالا دوره صفوی

آدرس : جنوب غربی جویم ، محله گودگر

۱۴

حمام وکیل

دوره تاریخی: زندیه

آدرس : شیراز ، خیابان طالقانی ، روبروی کتابخانه شهید دستغیب

۱۵

حمام خور

دوره تاریخی : قاجاریه

آدرس : شهرستان لار ، روستای خور

۱۶

حمام صدآباد

دوره : قاجاریه

آدرس : شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،بازارحاجی ، حمام صدرالدین

۱۷

حمام فهلیان

دوره تاریخی : صفویه

آدرس : شهرستان نورآباد ممسنی ،منطقه فهلیان ، جنوب روستای فهلیان ،دامنه کوه زرد


خانه ابوالقاسم تشکریان

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز – محله درب شیخ – روبروی آرامگاه شیخ روزبهان – پلاک ۱

خانه احمدروحانی

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : محله درب شیخ – بازارچه حاجی رجب – کوچه دیزی پزها – پلاک ۶۸

ََ

خانه اسدالله شجاعت

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : خ لطفعلی خان زند- کوچه ۱۸۴- پلاک ۹

خانه اصغرو محمدعلی خواسته

دوره تاریخی: قاجار و اوایل پهلوی

آدرس : بافت قدیم شیراز – بازار چه فیل – کوچه عطاء الدوله – پلاک ۵۳

خانه اکبر هنر

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز- خیابان لطفعلی خان – محله ی گود عربان- زند – کوچه تریاکچی – پلاک ۱

خانه اکبرجوانمردی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله گودعربان – جنب مسجد نصیرالملک – کوچه آثار جم – تاق حصیربافها – پلاک۱۵

خانه بتول حسن پور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – سمت شمال بین الحرمین – تاق فکور بیات – پلاک ۱۱و۹

خانه بمانعلی مویدی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شهرستان لار – بافت قدیم شهر – قسمت شمالی بازار قیصریه – کنار برکه آردفروشان

خانه سرتیپ پارسایی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله لب آب – بازارچه نایب – کوچه خدیجه بانو – پلاک ۲۹

خانه پرویزعمویی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – کوچه آثار عجم – پلاک ۱

خانه پوست فروش

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه پشت مسجد شهدا – تاق ادب نیا- پلاک ۲۵

خانه حسین علی تصمیم حقیقی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله دروازه سعدی – بازارچه فیل – کوچه لردها – پلاک۲۴

خانه جلال صاحب الامر

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه خانقاه احمدی – تاق بیضایی – پلاک ۴

خانه جمال صداقتی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله گود عربان – کوچه تریاکچی – تاق حاج میرزا کریم – پلاک ۱۵

خانه جوادصداقت نژاد

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شیراز – بافت قدیم – محله لب آب – کوچه سوریهای ۲ – پلاک ۱۷

خانه حاج محمدمکاره چی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله بی بی دختران – جنب آرامگاه بی بی دختران – کوچه مهندسی – پلاک ۴۱

خانه حاج منصورکرونی (کنیسه)

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – خیابان زند – نبش کوچه شهرداری سابق – روبروی پارکینگ خیام

خانه حبیب الله مهندسی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس :شیراز – محله بی بی دختران – جنب آرامگاه بی بی دختران – کوچه مهندسی – پلاک ۳۷

خانه حبیب پیشه وری

دوره تاریخی : قاجاری

آدرس : شیراز – محله لب آب – پشت مسجد آقالر – کوچه چاوشها – پلاک

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله درب مسجد ، کوچه پشت مسجد شهدا ، پلاک ۵

خانه آزادحسینی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله گودعربان – پشت مدرسه خان – کوچه مدرسه حشمت

خانه محمدفرودی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : خیابان زند – کوچه۳۳

خانه دهقان

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گود عربان-کوچه ی ۳۹(شهید سعادت)-روبه روی مسجد شیخ علی خان-پلاک ۲۸

خانه محمدرزمجو

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : محله گودعربان – خ لطفعلی خان زند – تاق حاج میرزا کریم – کوچه تریاکچی – پلاک ۲+۱۱

خانه محمدحفیظ

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : محله سرباغ – کوچه خانقاه احمدی – تاق بیضایی – پلاک ۸

خانه محمدحسن ذاکری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان قاآنی کهنه-کوچه ی ۱۲-پلاک ۲۳۷

خانه محمدکاظم کاویانی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله درب شیخ – کوچه شاه علی – پلاک ۱۹و۱۷

خانه ناصرابطحی و احمدپور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله سرباغ – کوچه پروین اعتصامی – پلاک ۱۵

خانه نخشب موحدکازرونی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز-بافت قدیم-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی بازارچه ی حاج زینل-پشت پارک شبک

خانه نورانی وصال

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : خیابان قاآنی کهنه – خیابان حائری – شماره۱۵

خانه عباس ندافی و اصغررعیتی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-خیابان لطفعلی خان زند-محله ی گود عربان-پشت مسجد گنج-پلاک ۷و

خانه آمنه و مهدی چکامه حقیقی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سر باغ-کوچه ی خانقاه احمدی-پایین تر از مسجد محمدی-سر باغ اول-پلاک ۳۷

خانه آیت اللهی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان زند-کوچه ی حمام گلدسته

خانه ابراهیم مستغنی

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی ۷۳

خانه ابوالحسن دیهیمی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-خیابان بین الحرمین-کوچه ی حمام محتسب-پلاک ۲۵

خانه اسماعیل عباسپور

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-بازارچه ی فیل-کوی مقتدری-روبه روی مسجد آدینه-پلاک۵۷

خانه اصغراسدی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سر باغ-کوچه ی هفت

تاریخی خانه اکبراکبری

دوره:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی گود عربان-کوچه ی حمام صدر آباد-پلاک

 

 

 

 

۱۱

خانه رقیه رسولی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-پشت مسجد جامع عتیق-کوچه ی مختاری-پلاک ۲۱

۲

خانه زارع

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-مقابل امامزاده تاج الدین قریب

۳

خانه سردارپارسائی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : محله لب آب – بازارچه نایب – کوچه خدیجه بانو – پلاک ۲۹

۴

خانه سیدمحمودفاطمی نژاد

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-ابتدای گذر سنگ سیاه-کوچه ی پشت بیت المهدی و کلانتری ۱۳-پلاک ۵۶

۵

خانه شوریده شیرازی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-کوچه ی هفت پیچ-منسعب از بازارچه ی حاج زینل

۶

خانه شیرزادبیات

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شراز-محله ی گود عربان-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی تریاکچی-پلاک ۸

۷

خانه صالحی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-کوچه ی هفت پیچ

۸

خانه صباغ

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی قدیم اسحق بیگ-کوچه ی مسجد مولا

۹

خانه صبوری (کمال بی تعب )

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه و سر دزک-کوچه ی هفت پیچ-کوچه ی سمت راست

۱۰

خانه صفا دهقان

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی میدان شاه-پشت باغ ایلخانی-کوچه ی خان باباخانی-پلاک ۱۱

۱۱

خانه ضیائیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان قاآنی – کوچه مقنی ها – پلاک ۱۲

۱۲

خانه عابدی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – ابتدای کوچه مقنی ها – مقابل دفتر شهرداری بافت قدیم

۱۳

خانه عزت مهاجران

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله بی بی دختران – کوچه خان بابا خانی – پلاک ۲۱

۱۴

خانه عزیزالله تیمناک

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ اول – کوچه ۷ پیچ – پلاک ۲+۱۱

۱۵

خانه عزیزیزدانی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله گودعربان – خیابان لطفعلی خان زند – پشت مسجد گنج – کوچه کسائی – پلاک ۸

۱۶

خانه عطا الله مسندی شیراز نژاد

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : محله درب شیخ – کوچه شاه علی – پلاک ۱۹

۱۷

خانه عطرفروش فیروزآبادی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بازار حاجی – کوچه زنجیرخانه

۱۸

خانه علی اکبراصغرزاده

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – روبروی مسجد عتیق – سمت شمالی – پلاک ۱۸

۱۹

خانه رجبعلی هوایی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان احمدی-کوچه ی خانقاه احمدی

۲۰

خانه دباغ منش

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان بین الحرمین-کوچه ی مسجد علمدار-کوچه ی ابن یوسف-پلاک ۳۳

{mospagebreak}


 

۲

خانه امرالله خشرو

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-کوچه ی حسینیه کردها-بن بست جباری-پلاک ۳۴

۳

خانه اوجی و بصیری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه حاج زینل

۴

خانه بیات

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان بین الحرمین-جنب بقعه ی سید الا ءالدین حسین

۵

خانه توکلی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گود عربان-خیابان لطفعلی خان زند – کوچه ۱۸۴ – پلاک ۸

۶

خانه جلیل محبوب (توتونچی )

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-انتهای کوچه ی حمام بهارستان-کوچه ی توتونچی-روبه روی عرقیات گیاهی-پلاک

۷

خانه جمال نشاطیان

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه ارامنه – پشت مسجد مشیر

۸

خانه جوادصبار

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی درب مسجد-پشت مسجد نو-پلاک ۵۹

۹

خانه حاج عمادالملک بصیری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان منوچهری-پلاک ۸۲

۱۰

خانه حاج منصورطیوری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شیراز-محله ی درب شیخ-چهار سو بازار حاجی-پلاک ۱۱

۱۱

خانه حسن نژاد

دوره تاریخی:اواخر قاجار

آدرس :فسا-بافت قدیم-محله ی شیخ آباد-روبه روی مسجد شیخ آباد

۱۲

خانه حسین پاکیاری

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :خیابان قاآنی-کوچه ی کد خدا-پلاک ۶۵

۱۳

خانه حسین نمازی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی نمازی- پلاک ۶۶

۱۴

خانه حیانایب میرزا

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی شازده جمالی-پلاک ۳۰

۱۵

خانه خلیل پسند

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی تریاکچی-پلاک ۶

۱۶

خانه علی بابا بابایی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – کوچه مهندسی – پلاک ۴۷

۱۷

خانه فروغ الملک قوامی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۱۸

خانه فریورطالبان(خانه خورشید کلاه )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – پشت اندرونی زینت الملک

۱۹

خانه قربانعلی بیات پور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – انتهای بازار چه حاج زینل – کوچه فیض – پلاک ۶

۲۰

خانه کازرونیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز –خیابان لطف علی خان زند – محله گودعربان

{mospagebreak}


۱۱

خانه کاظم زاده

دوره تاریخی: اواخر زند – قاجار

آدرس : شیراز – کوچه باغ ایلخانی – چهار راه مشیر

۲

خانه کریم

آدرس : شیراز – بافت قدیم محله سرباغ اول – کوچه ۷ پیچ – پلاک ۱۲

۳

خانه کشمیری جعفرنژاد

دوره تاریخی: قاجار

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله اسحق بیگ – کوچه فیلی ها (شهیدگل آرایش )

۴

خانه لیاقت رفیعی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه پشت مسجد شهدا – کوچه عطاران – پلاک ۲۷

۵

خانه محمدابراهیم صاحب تاجرشیرازی (حسنی )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بازار حاجی – ابتدای کوچه زنجیرخانه

۶

خانه سید محمدباقر حاجی عالم (متعلق به حاجی سید محمد باقر آیت اللهی)

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان قاآنی – کوچه حسینیه کردها

۷

خانه محمدراحمی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله گودعربان – جنب مسجد مشیر الملک – کوچه آثار عجم – پلاک ۱۰

۸

خانه محمدرضاقانع

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – گودعربان – محله بیات – کوچه آثار جم – پلاک ۳

۹

خانه سردار پارسایی

دوره تاریخی: اوایل دوره پهلوی اول

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سردزک – کوچه بهار ایران – کوچه سرعدلو – بن بست قوام السلطنه – پلاک ۱۰

۱۰

خانه محمدنبی افشاریان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – انتهای خیابان لطفعلی خان زند – به فاصله کمی از آرامگاه شیخ روزبهان

۱۱

خانه محمدنصر

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – خیابان مشیر کهنه – شماره ۳۲۱

۱۲

خانه محمودفرجادیان

دوره تاریخی: پهلوی اولآدرس : شیراز – خیابان خیام – کوچه ۲ –

شماره ۲۱

۱۳

خانه محمودی

دوره تاریخی: زند

آدرس : شهرستان لار – محله قنبر بیگی – جنب آب انبار قنبر بیگی

۱۴

خانه منطقی نژاد

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان احمدی ، کوچه پشت مسجد نو ، پلاک ۵۳

۱۵

خانه زینت الملک

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند ، کنار نارنجستان قوام

۱۶

خانه محتشم

دوره تاریخی: قاجاریه – زندیه

آدرس : شیراز ، خیابان شاهپور سابق

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

 

:انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

 

 

شماره صفحه

۵

 

 

 

 

.۱.

خانه صدیقه بیگم معزی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، گذر سنگ سیاه ، روبروی پارک محله ای ، پلاک ۲۴

۲

خانه رحیم دعایی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سرباغ اول ، کوچه هفت پیچ ، پلاک۱۳

۳

خانه دخانچی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، پشت بازار وکیل جنوبی ، کوچه توتونچیان

۴

خانه حسینی عشقی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، کوچه سرباغ ، پلاک ۲۷

۵

خانه رضا قلی استخری

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، کوچه بهار ایران ، کوچه سرعدلو ، کوچه گلدانی ، پلاک ۲۴

۶

خانه ابراهیم فرح فرد

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، محله سرباغ ، کوچه خانقاه احمدی ، پایین تر از مسجد مهدی ، پلاک ۳۳

۷

خانه حاج محمود فتح (محمد کاظم )

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سرباغ ، کوچه خانقاه روبروی خانقاه احمدی ، پلاک ۹۲

۸

خانه فروغ الملک

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۹

خانه بهادر غضنفری

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله سنگ سیاه ، کوچه عظیم السلطنه ( کوچه عدلو )

۱۰

خانه صادق غلامی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابا ن احمدی شمالی ، کوچه توانگر ، پلاک ۳۹


۱۱

خانه سعادت

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-خیابان دستغیب-گذر سنگ سیاه-روبه روی ارامگاه سیبویه

۱۲

خانه قادر دهقان

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه توانگر ، کوچه ۱۹ ، پلاک ۱۶

۱۳

خانه محمدابراهیم صاحب تاجرشیرازی (حسنی )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بازار حاجی – ابتدای کوچه زنجیرخانه

۱۴

خانه توکلی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گود عربان-خیابان لطفعلی خان زند – کوچه ۱۸۴ – پلاک ۸

۱۵

خانه بیات

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان بین الحرمین-جنب بقعه ی سید الا ءالدین حسین

۱۶

خانه لیاقت رفیعی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه پشت مسجد شهدا – کوچه عطاران – پلاک ۲۷

۱۷

خانه عزیزشیرمردزاده

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی نمازی-پلاک ۶۶

۱۸

خانه اوجی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، خیابان احمدی ، بازارچه حاج زینل ، کوچه بصیری

 

۱۹

خانه حسن حلی ساز

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله گود عربان –جنب بازار حاجی – کوچه سجادی – پلاک ۸

 

۲۰

خانه اوجی و بصیری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه حاج زینل

۲۱

خانه امرالله خشرو

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-کوچه ی حسینیه کردها-بن بست جباری-پلاک۳۴

۲۲

خانه جلیل محبوب (توتونچی )

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-انتهای کوچه ی حمام بهارستان-کوچه ی توتونچی-روبه روی عرقیات گیاهی-پلاک

۲۳

خانه جمال نشاطیان

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه ارامنه – پشت مسجد مشیر

۲۴

خانه جوادصبار

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی درب مسجد-پشت مسجد نو-پلاک۵۹

۲۵

خانه حاج عمادالملک بصیری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان منوچهری-پلاک۸۲

۲۶

خانه حاج منصورطیوری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شیراز-محله ی درب شیخ-چهار سو بازار حاجی-پلاک۱۱

۲۷

خانه حسن نژاد

دوره تاریخی:اواخر قاجار

آدرس :فسا-بافت قدیم-محله ی شیخ آباد-روبه روی مسجد شیخ آباد

۲۸

خانه حسین پاکیاری

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :خیابان قاآنی-کوچه ی کد خدا-پلاک۶۵

۲۹

خانه حسین نمازی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی نمازی- پلاک۶۶

۳۰

خانه حیانایب میرزا

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی شازده جمالی-پلاک۳۰

۳۱

خانه کازرونیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز –خیابان لطف علی خان زند – محله گودعربان

۳۲

خانه قربانعلی بیات پور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – انتهای بازار چه حاج زینل – کوچه فیض – پلاک۶

۳۳

خانه فریورطالبان(خانه خورشید کلاه )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – پشت اندرونی زینت الملک

۳۴

خانه فروغ الملک قوامی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۳۵

خانه علی بابا بابایی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – کوچه مهندسی – پلاک۴۷

۳۶

خانه خلیل پسند

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی تریاکچی-پلاک۶

:انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

 

شماره صفحه

۶

 

 

.۱.

خانه غلامحسین بهادر خلیلی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان قاآنی ، کوچه افراسیابی ، پلاک۲۸

۲

خانه فرهادی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان لطفعلی خان زند ، محله بالا گشت ، محله درب شیخ ، کوچه حکیم السلطنه

۳

خانه قادر تکمیلی فرد

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، گذر سنگ سیاه ، روبروی دبیرستان مهذب ، پلاک

۴

خانه قادر دهقان

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه توانگر ، کوچه ۱۹ ، پلاک۱۶

۵

خانه قربانعلی بیات پور

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، انتهای بازارچه حاج زینل ، کوچه فیض ، پلاک

۶

خانه کازرونی (هتل جم )

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز ، خیابان انوری ، شماره ۴۷ متصل به هتل جم

۷

خانه کبری ضربت

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان لطفعلی خان زند ، پشت مسجد سجاد ، کوچه روشن ، پلاک

۸

خانه کمالی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند ، پشت مدرسه خان

۹

خانه لهراسبی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند ، کوچه مسجد گنج

۱۰

خانه ماشاء الله برخالویهیم

دوره تاریخی:اواخر قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، ابتدای گذر سنگ سیاه ، کوچه پشت بیت المهدی و کلانتری ۱۳ ، پلاک


۱۱

خاله محمد چوگانی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه ۱۹ روبروی امامزاده ، پلاک

۱۲

خانه محمد حسین علمدار

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سرباغ ، بن بست هوایی ، پلاک

۱۳

خانه محمد رضا صفری نژاد

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز ، محله درب شیخ ، کوچه شاعلی ، پلاک

۱۴

خانه محمد علی امینی

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز ، محله سنگ سیاه ،کوچه مغنی ها ، پلاک

۱۵

خانه محمد کاتب

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله لب آب ، بازار چه نائب ، کوچه علمدار ، پلاک

۱۶

خانه محمدی نژاد و احمد زاده

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، گذر سنگ سیاه ، کوچه معین الاسلام ، پلاک

۱۷

خانه مذهب باشی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله شاهچراغ ، کوچه خانقاه توانگر

۱۸

خانه مرتضی سید تاج الدین سروستانی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله قدیمی میدان شاه چراغ ، خیابان لطفعلی خان زند ، کوچه ۶۱ ، پلاک

۱۹

خانه معصومه علمدار

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله درب مسجد ، کوچه پشت مسجد شهدا ، پلاک

۲۰

خانه نصر

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله سنگ سیاه کوچه عظیمی مجاور منزل تاریخی عدلو

۲۱

خانه نصیرالملک

دوره تاریخی: قرن ۱۳ (۱۲۹۱ه.ق)

آدرس : شیراز ، بافت قدیم، در انتهای خ لطفعلی خان زند ، جنب مسجد نصیرالملک

۲۲

خانه هوشنگ حکمت

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله لب آب ، کوچه حاج رحیم خرمن دار

۲۳

خانه یدالله منتصری

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، محله گودعربان ، خیابان لطفعلی خان زند ، کوچه منتصریان ، پلاک ۲۹

۲۴

خانه یوسف سامان پور

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله گودعربان ، خ لطفعلیخان زند ، کوچه تریاکچی ، پلاک ۲

۲۵

خانه رقیه طوفانی

دوره تاریخی : قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سرباغ ، کوچه پشت مسجد شهدا ، کوچه عطاران ، پلاک ۴

۲۶

موسسه علمی آینده سازان

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز ، خیابان انوری ، کوچه لشکری

۲۷

خانه موسوی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله گودعربان – پشت مدرسه خان – کوچه مدرسه حشمت

۲۸

خانه نعمت اللهی

دوره تاریخی: اواخر قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – کوچه ۴۹ – پلاک ۶ – ( محله گودعربان )

۲۹

خانه وطن پرست و کمپانی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله لب آب – خیابان جدید بین الحرمین – تاق گمرکچی – پلاک ۲۱و۱۹

:انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

شماره صفحه

۴

 

 

.۱.

خانه ضیائیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان قاآنی – کوچه مقنی ها – پلاک ۱۲

 

۲

خانه علی یل

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز ، محله گودعربان ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه بیت العباس ، پلاک ۲۳

۳