آزمون جامع گردشگری

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه